De PrEP-pil is op doktersrecept beschikbaar voor mensen die niet hiv-geïnfecteerd zijn, maar wel een substantieel risico lopen op een hiv-infectie

Psylliumbevattende laxantia worden gebruikt wanneer obstipatie lang aanhoudt of steeds terugkeert

De subsidieregeling treedt per 1 februari 2019 in werking en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'

Op de locatie wordt geen zorg meer verleend

Fentanyl is een opiaat dat tientallen malen sterker is dan morfine

Meer vrouwen dan mannen met een bewegingsbeperking rapporteren gewrichtsaandoeningen

Toon meer artikelen
(advertentie)