In 2016 werden er door Nederlandse apothekers aan bijna driehonderdduizend mensen boven de 70 jaar het orale antibioticum verstrekt

Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan bijna driehonderdduizend 70-plussers het orale antidiabeticum metformine. Het is daarmee het meest in deze leeftijdsgroep gebruikte middel waarvan bij een verminderde nierfunctie de dosis moet worden aangepast. Nierfunctiewaarden moeten met apotheken worden gedeeld. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

 
Voor sommige geneesmiddelen is voor de dosering het functioneren van de nieren van belang. Van een geneesmiddel dat het lichaam onveranderd via de nieren met de urine verlaat, loopt de concentratie in het bloed op als de nieren dat geneesmiddel niet met de normale snelheid uitscheiden. Een dosisaanpassing naar beneden is dan aangewezen.

De mate waarin de nieren hun werk doen wordt uitgedrukt in de creatinineklaring. De normaalwaarde is ongeveer 120 ml/min voor een jong volwassene met een normaal postuur. Vanaf het dertigste levensjaar neemt deze waarde af met zo’n 10 ml/min per tien levensjaren. Dat betekent dat bij iemand van zeventig jaar de gemiddelde creatinineklaring 80 ml/min bedraagt. Met die waarde wordt de ondergrens van de normaalwaarde bereikt. Daaronder, tussen 50 en 80 ml/min, is sprake van mild verminderde nierfunctie.
De KNMP heeft in de Kennisbank een lijst beschikbaar van geneesmiddelen waarvan de dosering moet worden aangepast als de creatinineklaring lager is dan de daarbij vermelde waarde. De tabel op deze pagina toont de geneesmiddelen uit die lijst met de meeste gebruikers van zeventig jaar en ouder in 2016.

Creatinineklaring

In de geneesmiddelenwet is opgenomen dat – mits de patiënt daarmee instemt – een zorgverlener die bij een patiënt een nierfunctieonderzoek heeft laten uitvoeren, de uitkomst van dit onderzoek moet meedelen aan de apotheker van de patiënt als het een afwijkende nierfunctiewaarde betreft. Apothekers behoren deze laboratoriumwaarden in hun AIS vast te leggen.
De SFK ontvangt laboratoriumwaarden van de apotheken die het apotheekpakket CGM Apotheek (voorheen Mira) gebruikten. Om een indruk te krijgen: de SFK heeft over de eerste acht maanden van dit jaar van deze apotheken gemiddeld 450 creatinineklaringen per apotheek geregistreerd, voor gemiddeld 330 patiënten. Dit komt neer op gemiddeld 1,4 bepalingen per patiënt.
Van deze 330 patiënten was bijna de helft zeventig jaar of ouder. De gemiddelde creatinineklaring van de 70-plussers bedroeg 53,4 ml/min/1,73m2, waarbij 1,73 m2 staat voor de maat van het ‘normale’ postuur uitgedrukt in vierkante meters lichaamsoppervlakte.

Andere labwaarden

Ook de uitwisseling van andere laboratoriumuitslagen tussen de aanvragers en apothekers is in de Geneesmiddelenwet geregeld, maar nog niet zo verplichtend uitgewerkt in de Regeling Geneesmiddelenwet als de uitwisseling van nierfunctieonderzoeken. Toch beschikken apotheken in de praktijk ook over de andere laboratoriumuitslagen. Over de eerste acht maanden van dit jaar registreerde de SFK per apotheek gemiddeld 410 uitslagen van kaliumbepalingen en 320 van natrium, en daarnaast gemiddeld veertig bloedstollingswaarden.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2017/nierfunctie-en-andere-labwaarden-in-de-apotheek
Originele titel: Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek
Datum: 2021-10-17

Relevante artikelen ...

Minder opioïdgebruikers Opioïde pijnstillers worden voorgeschreven bij ernstige pijnklachten Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 1 miljoen mensen een pijnstiller uit ... Acute zorg Thu, 06 May 2021, 11:42:47
In de tweede coronagolf ook minder eerste uitgiften Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad Artsen schreven in de periode van eind augustus tot en met november van dit jaar gemid... Acute zorg Fri, 11 Dec 2020, 15:22:07
Bij gebruik van remdesivir kunnen lever- en nierfunctiestoornissen optreden Van een nieuw geneesmiddel is het bijwerkingenprofiel nog niet compleet Leverenzymstoornissen en nierfunctiestoornissen zijn de meest gemelde bijwe... Acute zorg Mon, 21 Sep 2020, 17:24:18
Omeprazol meeste gebruikte maagbeschermer in 2019 Maagbeschermers behoren alleen tot het basispakket voor mensen die daarop langdurig zijn aangewezen Nederlandse apothekers verstrekten in 2019 aan 1,... Acute zorg Thu, 30 Jan 2020, 12:17:30
Meest toegepaste middel Tamsulosine bij mictieproblemen Plasklachten zijn meestal niet het gevolg van een prostaatvergroting of prostaatkanker Met het stijgen van de leeftijd neemt het aantal mannen met mi... Acute zorg Mon, 18 Nov 2019, 10:55:25
14% apotheekbezoekers gebruikt chronisch vijf of meer geneesmiddelen Zorgintensieve patiënten gebruiken langdurig veel geneesmiddelen naast elkaar Het aantal mensen dat chronisch vijf of meer geneesmiddelen gebruikt is... Acute zorg Thu, 03 Oct 2019, 11:51:59