Maartje Goverde - Als je je zorgen maakt om de ontwikkelingen in de zorg – en dat doe ik – dan kun je in stilte wegkwijnen of van je laten horen. Beide heeft voor- en nadelen, ieder moet doen wat ‘m past. Bij mij past het laatste.

Gezien het feit dat ik nul indrukwekkend netwerk heb, doe ik veel via social media. Daarbij geloof ik heilig in transparantie; alles wat je achter gesloten deur vindt, kun je ook in openbaarheid vinden (zo niet dan mag je jezelf eens goed in de spiegel kijken en je afvragen of je wel een leven leeft dat past bij wie je van binnen echt bent – maar da’s voor een ander blog). 

Social media dus. En dan vooral twitter, want daar kun je direct anderen benaderen. Heel handig vind ik dat. Ik hou van kernachtig en kort en transparant, en Twitter is daar uitermate geschikt voor. Want daar kun je geen lange berichten doen, en iedereen kan meelezen; heel praktisch dus.

Blijkbaar vindt niet iedereen dat, want afgelopen week kreeg ik van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een berichtje of ik niet een email kon sturen met mijn vragen en zorgen. Nou wil ik dat best, alleen heb ik dat eerder al geprobeerd; mailen, bellen, contactformulieren. En mijn ervaring daarmee is gewoon niet zo goed. Meestal kreeg ik geen inhoudelijk bericht terug, en de berichten die ik kreeg bestonden vooral uit veel woorden zonder een antwoord op mijn vraag. Dus ik gaf het op. Maar nu de vraag om het toch op die manier te doen. 

Ik kom anderen graag tegemoet. Dus als het ministerie vraagt om toch iets te mailen, dan doe ik dat gewoon toch nog maar een keer. Ik hoop dat ze mij ook tegemoet zullen komen en een antwoord geven op mijn vraag, in plaats van een verzameling woorden. Om het ze zo makkelijk mogelijk te maken zal ik het kort en duidelijk houden – we zijn allemaal druk, druk, nietwaar? 

Dit is de email die ik zal sturen met concrete vragen:

---<knip>---

Beste …. ,

Zoals beloofd stuur ik je hierbij concrete vragen (met enige uitleg over de achterliggende reden).

 • Vanwege de grote toenemende tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden, zet het ministerie van VWS zich actief in om instroom van deze collega’s te bevorderen (waarvoor dank!). Nu is naast instroom ook behoud van de beroepsgroep erg belangrijk. Verpleegkundigen en verzorgenden maken zich grote zorgen over de uitstroom van collega’s, als gevolg van de angstcultuur die in veel ziekenhuizen heerst (zoals ook bleek uit het onderzoek van RTL) èn de gevolgen van de invoer van de regieverpleegkundige. Volgens een aanzienlijk deel van de beroepsgroep gaat de invoer van de regieverpleegkundige leiden tot  onveilige situaties voor patiënten. Want ondanks dat Rinnooy Kan anders heeft geadviseerd, blijken steeds meer ziekenhuizen de functiedifferentiatie met de regieverpleegkundige (zoals bedoeld met wet BIG II), gewoon in te voeren. Gezien de angstcultuur lukt het niet om werkgevers tot een halt te brengen met het doorvoeren van de plannen. Inmiddels zijn er ook signalen dat Vektis de inzet van regieverpleegkundigen zou eisen.
 • Inserviceverpleegkundigen zijn in allerlei plannen weggezet als MBO-niveau, echter is nooit duidelijk gemaakt op welke precieze feiten dit gebaseerd is. Veel inservice-opgeleide verpleegkundigen zijn juist op HBO-functies terecht gekomen. Collega van Duijvenbode is al lange tijd bezig dit uit te zoeken, en krijgt maar geen antwoord. Half mei 2019 heeft het ministerie van VWS haar beloofd hoe het zit met de beoordeling van de inservice opleidingen; waarom die op MBO niveau zijn gezet. Het nog steeds niet gelukt om daar een reactie op te krijgen.
 • Wanneer heeft de beoordeling van de inservice-opleidingen precies plaatsgevonden?
 • Wat waren de concrete beoordelingscriteria?
 • Welke partijen waren bij de beoordeling betrokken?
 • Wanneer is het beoordelingsrapport gepubliceerd?
 • Waren er wegen om in bezwaar te gaan (zo nee: waarom niet, en zo ja: wat waren die wegen?)
 • Is er gebruik gemaakt van een eventuele bezwaarregeling en zo ja: wat was daarvan de uitkomst?
 • Waar kan het beoordelingsrapport ingezien worden?
 • Invoer regieverpleegkundige  
 • Angstcultuur in ziekenhuizen

 

 • 1.Vraag: Op welke manier gaat het ministerie verpleegkundigen, verzorgenden en patiënten beschermen tegen werkgevers en zorgverzekeraars die de regieverpleegkundige invoeren en daar onwettelijke eisen aan stellen?

 • 2.Vraag: hoe heeft de beoordeling van de inservice-opleidingen verpleegkunde eruit gezien? (Uw ministerie behandelt deze vraag al onder dossiernummet IT1217282). 

Concrete subvragen waarop dringend een antwoord gewenst is:

Je zult begrijpen dat een helder antwoord op deze concrete vragen zal helpen rust te creëren in de beroepsgroep waardoor de uitstroom van verpleegkundigen en verzorgenden zal verminderen. Een win-win situatie voor iedereen!

Hartelijk dank vast voor de handreiking, voor de investering die het ministerie neemt in het bevorderen van instroom; als we samen kunnen werken om ook de uitstroom te beperken kunnen we er echt wat moois van maken! Collega’s en ik zien het antwoord vol goede moed tegemoet! Hartelijke groet,

Maartje Goverde

---<knip>---

Voor de nieuwsgierigen onder ons zal ik het antwoord hier op deze blog delen. Dan kunnen we samen kijken of het ook daadwerkelijk een antwoord is, of meer een – ongetwijfeld goed bedoelde – trosje woorden bij elkaar. Ik ben heel benieuwd, maar heb goede hoop!

PS: ik hoop dat je je niet stoort aan het gebruik van ‘je’ naar een officiële instantie; meestal de ik dat ander, maar het ministerie communiceert graag via de je-vorm dus vandaar dat ik daar rekening mee houd.

 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Datum: 12 jan 2020

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!