Cornelis - De regels voor het vervoeren van kwetsbare ouderen en chronisch zieken zijn vanaf 25 sept. 2021 flink versoepeld.

Vanaf die datum is het weer mogelijk om alle plaatsen in een taxi te vullen, eventueel gecombineerd met mensen die om medische reden geen mondkapje dragen. Er is geen controle of je Covid doorgemaakt hebt, of je gevaccineerd bent en/of getest. Alleen tijdens de boeking wordt gevraagd of je Corona gerelateerde klachten hebt.

Als patiënt met een auto immuun ziekte, spier en longproblemen mag ik enkele malen per jaar gebruik maken van Valys. Transvison B.V. is het bedrijf achter Valys en werkt in opdracht van VWS.

Tijdens mijn laatste rit van ruim twee uur werden meerdere (zorg)locaties aangedaan en meerdere mensen opgehaald en/of afgezet.

Met zijn allen op de achterbank…
Uiteindelijk werden drie stevige mede reizigers op de achterbank gepropt en één persoon voorin geplaatst. Dit betrof een luxe personenauto waar je met z’n drieën achterin niet comfortabel zit, zeker als deze mensen zwaarlijvig zijn en de reis nog enkele uren in beslag neemt.

Niet iedereen droeg een mondkapje. Eén persoon gaf aan dat hij om medische redenen geen mondkapje gebruikte en dit had doorgegeven tijdens de boeking.

Achterin kon men elkaars lichaamswarmte voelen, alle raampjes waren dicht en ik heb tijdens het tussendoor ophalen en afzetten van mede reizigers geen desinfecterende maatregelen gezien.

Nederland verscherpt de COVID maatregelen, nog niet voor Valys vervoer…
Inmiddels is het 1 december. Na de laatste persconferentie krijgen veel sectoren weer te maken met strengere maatregelen en lees ik in het nieuws alarmerende berichten met betrekking tot het aantal besmettingen, een nieuwe variant en de capaciteitsproblemen binnen de ziekenhuizen.

Ik had verwacht dat Valys.nl hierop participeert maar tijdens mijn bezoek op 1 december zie ik dat de regels op de Valys.nl website nog niet zijn aangepast en de relatief soepele maatregelen van 25 sept. nog van toepassing zijn.

Het sector protocol veilig zorgvervoer is bepalend …
Valys beroept zich hierbij op het sector protocol veilig zorgvervoer van de KNV, de organisatie van ondernemers in de zorg.  Het protocol is opgesteld in samenwerking met de vakbonden FNV en CNV. Het is denkbaar dat de ondernemers en werknemers een belang hebben bij het uitstellen van beperkende maatregelen en het zo lang mogelijk combineren van meerdere reizigers.

In het protocol staat dat er gebruik gemaakt is van de input van cliëntenorganisaties en de VGN. Er valt te lezen dat het e.e.a. is opgesteld binnen de kaders van het kabinetsbeleid en adviezen van het RIVM. Tsja…

Een reactie van VWS en Ieder(in) ?
Op 22 nov. heb ik een vraag gepost via een formulier binnen de VWS website. Ik wacht nog op een inhoudelijke reactie.

Gelijktijdig heb ik een mailtje gestuurd naar het meldpunt van Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Ik krijg de volgende dag al een reactie, namens de beleidsmedewerker vervoer.

“… Wat we kunnen en zullen doen, is deze situatie voorleggen aan het ministerie van VWS en Valys en aandringen op het feit dat er volgens ons weer een advies aan het RIVM/de Gezondheidsraad moet worden gevraagd of het protocol op dit punt niet moet worden aangepast, gezien de huidige stand van de corona pandemie. “

Ik hoop en verwacht dat Ieder(in) een sneller en beter resultaat kan bereiken bij VWS…

Eerdere ervaringen …
Dit verhaal rondom Valys.nl en COVID staat niet op zichzelf. Vanaf het moment dat COVID een rol speelt verlopen de meeste reizen die ik meemaak niet soepel. Met de helpdesk kwam ik er niet altijd uit en mijn vragen m.b.t. de kwaliteitsbewaking werden structureel genegeerd. Uiteindelijk heb ik een aangetekende brief aan de directie van Transvision B.V. gestuurd met mijn ervaringen en vragen. Ik kreeg een onbevredigend antwoord via de helpdesk en geen antwoorden op mijn vragen.

Ik kan mij voorstellen dat VWS als opdrachtgever kwaliteitseisen stelt en de ervaringen van de eindgebruikers centraal stelt bij het optimaliseren van de kwaliteit en kwantiteit. Ik vraag mij o.a. af welke methodes er gebruikt worden en welke cliëntenorganisaties hierbij betrokken zijn. Hoe kan ik een positieve bijdragen leveren aan de kwaliteit van mijn Valys reizen?

Cornelis V.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 01 dec 2021
  • Naam blogger: Cornelis V

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!