Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

Foto: INGIMAGE

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

De groei was vooral het gevolg van migratie. Per saldo (immigratie minus emigratie) vestigden zich 88 duizend migranten in ons land. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) droeg 22 duizend bij aan de bevolkingsgroei. Dat meldt CBS.

Vluchtelingen uit Syrië domineren bevolkingsgroei

Op een paar uitzonderingen na zijn bijna alle bevolkingsgroepen met een migratieachtergrond in aantal gestegen. Ruim een kwart van de bevolkingsgroei komt voor rekening van met name eerstegeneratie Syriërs (29 duizend): personen die in Syrië zijn geboren en naar Nederland zijn gemigreerd. De groei van de Syrische tweede generatie (in Nederland geboren personen met minstens één ouder met een Syrische achtergrond) was met 2 duizend nog bescheiden. Het aantal personen met een migratieachtergrond uit een van de landen van de Europese Unie nam met ongeveer 25 duizend toe, vooral door migratie. Daar droegen personen met een Poolse achtergrond met bijna 9 duizend het meest aan bij. De groei van het aantal Polen vlakt wel af, in 2014 was deze nog bijna 15 duizend.

Ook de stijging van het aantal personen met migratieachtergrond India, Eritrea en Ethiopië komt voor rekening van de eerste generatie. De groei van het aantal mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond in Nederland komt vrijwel volledig voor rekening van de tweede generatie. Het aantal Marokkanen van de eerste generatie bleef vrijwel gelijk, het aantal eerstegeneratie Turken daalde zelfs iets. Dit komt zowel door emigratie als door sterfte.

Aantal personen met Duitse, Indonesische en Nederlandse achtergrond gedaald

Niet alle herkomstgroepen groeien. Het aantal personen met een Nederlandse achtergrond daalde met 3 duizend iets. Het aantal personen met een Duitse achtergrond daalde eveneens met 3 duizend, ongeveer 1 procent van alle personen met een Duitse achtergrond. Ook het aantal personen met een Indonesische achtergrond daalde. In beide gevallen is een vergrijsde bevolking en de daarbij behorende hoge sterfte de achtergrond van deze daling. Het aantal eerstegeneratie personen met een Somalische of Surinaamse achtergrond daalde, terwijl de tweede generatie steeg. Meer dan de helft van de eerstegeneratie Somaliërs die naar het buitenland vertrekken gaat naar het Verenigd Koninkrijk. Bij Surinamers wordt de daling van de eerste generatie vooral veroorzaakt door sterfte.


Aanvullende informatie:

Plaatsingsdatum:
01 februari 2017 om 11:00

Auteur:
CBS

Bron:
CBS

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2021-11-28