Beste minister Bruins,

Met veel ongeloof volg ik de berichten die via sociale media verstuurd worden. Berichten over een functiewaardering van verpleegkundigen die volgens wet big 2 worden ingedeeld.

Hierin word veel gesproken over de nieuwe regieverpleegkundige.

Als ik de sociale media moet geloven val ik onder de verpleegkundige die geheel buiten de overgangsregeling val. En dus voor een periode van 2,5 tot 3 jaar naar school moet gaan om het vak van verpleegkundige na 20 jaar opnieuw te moeten gaan leren.

Ik kan bijna niet geloven dat een goed opgeleide minister zoals u zulke ondoordachte beslissingen durft te nemen. Het getuigt van een enorm, bijna schandelijk gebrek aan inzicht over het werk dat verpleegkundigen dagelijks doen. Zoals u de plannen presenteert, zijn straks de 23-25 jarige onervaren dames en enkele heren de regieverpleegkundigen die de zaken moeten gaan regelen op de verpleegafdelingen, intensive care afdelingen en alle andere (spoed) afdelingen binnen het ziekenhuis en daarbuiten.

Hebt u als minister wel enig idee wat er dagelijks allemaal wordt gedaan door de oud-opgeleide verpleegkundigen? Die moeten er namelijk voor zorgen dat deze jongen startende beroepsbeoefenaars het verpleegkundig vak leren, dat ze niet in een snelle burn-out terecht komen en dat ze alle emoties een plek leren geven. Daarnaast zijn de oud-verpleegkundigen ervoor verantwoordelijk dat ze goed in de stof zitten en deze om kunnen zetten naar een vakkundige praktijksituatie. Dat is namelijk wat ervoor zorgt dat de patiënten de volgende dag weer wakker worden! Ik persoonlijk ben nu 20 jaar verpleegkundige, heb 3 specialisaties en vele aanvullende opleidingen. Met mijn ervaring en kunde heb ik in de jaren vele verpleegkundigen begeleid die zich nu wel regieverpleegkundige mogen noemen... dat geeft te denken, vindt u niet??

De laatste 6 jaar ben ik werkzaam als ambulance verpleegkundige. Een bijzonder vak waarbij veel kennis en kunde bij komt kijken. Het is de ambulanceverpleegkundige die ervoor zorg dat de patiënten gezien worden waar de huisartsenpost weer eens geen tijd voor heeft; het is de ambulanceverpleegkundige die ervoor zorg dat de ouderen, die uit de bocht vliegen omdat ze de medicatie niet meer kunnen betalen, weer beter worden; het is de ambulanceverpleegkundige die misschien wel uw geliefde gaat reanimeren en redden; het is de ambulance verpleegkundige die de traumapatiënten in leven houdt totdat er gespecialiseerde zorg aanwezig is; het is de ambulanceverpleegkundige die de onverwachte dood van mensen begeleidt en de familie daarbij ondersteunt....
Vroeger als je intensive care verpleegkundige was, was je een van de best opgeleide verpleegkundigen van het ziekenhuis, daar keken collega's tegenop.... Bij de ambulancedienst werken was een voorrecht dat lang niet iedereen kreeg...

Ik durf oprecht tegen u te zeggen dat ik me kapot schaam voor de huidige gang van zaken waar ik u verantwoordelijk voor houd. U zegt de zorg beter te maken, maar geloof me minister Bruins... De ellende gaat nu pas beginnen.... Met mij zijn er vele goede en zeer ervaren verpleegkundigen 
die nog jaren moeten werken maar die nu aan het zoeken zijn naar een ander baantje buiten de zorg... En dat mag u zich aanrekenen...

Ik hoop echt, echt, dat u nog een nachtje nadenkt over deze beslissingen en uiteindelijk tot de conclusie komt dat het hele proces niet voldoende doordacht is, dat u zich eens goed gaat verdiepen in het werk van deze verpleegkundigen en met een ander plan komt waarbij al deze duizenden 
verpleegkundigen wel op niveau gewaardeerd worden!

Met vriendelijk groet,
Een verpleegkundige (naam bekend bij redactie).

  • sociaal pedagogisch medewerker
  • Verpleegkundige Niveau 4
  • Stroke unit verpleegkundige
  • Intensive care verpleegkundige
  • Cardio pulmonaal intensive care verpleegkundige
  • BLS / ALS instructeur
  • Ambulance verpleegkundige

Maar helaas een verpleegkundige die volgens u weer drie jaar naar school moet om het vak te leren....

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-07-13

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40