Mijn naam is William Koevoets en ik werk als oncologieverpleegkundige op een oncologische dagbehandeling. Veel planbare zorg dus met mijn NLQF4 opleiding inservice-A moet dat goed te doen zijn.

Maar, oncologische zorg anno 2019 is per definitie hoog complex, ook op een dagbehandeling. Ik kan verhalen vertellen over de complexiteit van de anti-kanker behandelingen in combinatie met comorbiditeit(en), of verhalen van alle vormen van allergische reacties op de behandelingen van zeer mild tot met spoed overplaatsen naar de IC, legio verhalen ook van mensen met psychische problemen omdat ze elke dag op het randje leven tussen overleven en dood gaan. Daar lijkt mijn NLQF4 opleiding te kort te gaan schieten en hebben mijn baas en ik een probleem: kan ik mijn werk blijven uitvoeren? 

 
Toch ga ik deze verhalen niet vertellen, maar ga ik jullie meenemen de toekomst in, naar het jaar 2025. Het jaar waarin de 1e lichting regieverpleegkundigen zich moet laten herregistreren. In 2020 is de wet BIG2 ingegaan en alle HBO-V gediplomeerden van 2012 en later kunnen zich inschrijven in het BIG2 register, samen met alle andere NLQF6 opgeleide verpleegkundigen. De afgelopen 5 jaar zijn er de nodige nieuw gediplomeerde HBO-Vers bij gekomen dus de groep groeit gestaag. Functiedifferentiatie lijkt geslaagd. MAAR, mocht je je in 2020 nog inschrijven in het BIG2 register op basis van je diploma, moet je nu in 2025 ineens aantonen dat je ook daadwerkelijk werkzaam bent in de functie van regieverpleegkundige. Ben je dat niet, dan wordt je dus geschrapt uit het BIG2 register en teruggeplaatst naar het gewone BIG register, samen met de MBO, Inservice en HBO verpleegkundigen van voor 2012. Dit register ken geen verschil qua opleiding dus was je gister nog een gefunctiedifferentieerde regieverpleegkundige, ben je vandaag weer een gewone verpleegkundige waarbij je diploma ineens niet meer belangrijk is. En elk opvolgend jaar gebeurd dit weer. Met andere woorden; Functiedifferentiatie is gruwelijk mislukt, behalve voor de 20-30% van de mensen die wel werkzaam is als regieverpleegkundige. 
 
Tja, het plan van Minister Bruins blijkt dan ineens toch niet te werken, maar ondertussen hebben we alweer minimaal 1 nieuwe regering met waarschijnlijk ook een nieuwe minister van VWS die door de kamer hierop bevraagd wordt en mogelijk wel af moet treden. Dan volgt er een evaluatie van waar het is misgegaan en wat we moeten doen om het in 2026 beter te regelen. 
 
Laten we dit bovenstaande nu eens overslaan en het voor 2020 meteen goed gaan regelen op dit moment. Laat iedereen zich gewoon registreren in het BIG register met als toevoeging of je MBO, HBO of Inservice opgeleid bent, welke specialisatie je eventueel gedaan hebt en of je wellicht NP (niet praktiserend) bent. Regel daarbij dat je voor die registratie elk jaar op het niveau van je (specialisatie-) opleiding de benodigde punten en uren moet behalen om geregistreerd te blijven (conform alle andere BIG beroepen). 
 
De ROL van regieverpleegkundige kan dan een vorm van differentiatie zijn. Want laten we eerlijk wezen: de regieverpleegkundige zoals deze nu beschreven is, is niet meer dan een ‘gewone’ verpleegkundige met extra taken en rol. Helemaal geen nieuw beroep. Een manier om de functiedifferentiatie te regelen niet alleen op basis van een papiertje vanaf een bepaald jaar, maar met name op basis van kunde, ervaring en competenties. 
 
Dit scheelt minimaal een minister die op 2025 af moet treden…  


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 20 jul 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!