Sinds begin juni nemen onder de verpleegkundigen in Nederland de signalen van onvrede toe.

Er is een wetsvoorstel – Wet BIG II – om de beroepsgroep in tweeën te hakken en de manier waarop dat gebeurt, roept veel kritische vragen op bij de mensen om wie het gaat. Op Zorgkrant.nl is al vanaf begin juli veel aandacht voor het thema Wet BIG II en inmiddels pikken ook andere media de geluiden op. 

Ondertussen stelt de beroepsgroep al weken meerdere concrete vragen. Twee voorbeelden: 

1) Er lijkt geen informatie te zijn over het gevolg voor de patiëntenzorg. Kunnen de beleidsmakers een evidence based onderbouwing geven waaruit blijkt dat de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid niet in het geding zijn?

2) Een belangrijk argument voor de tweedeling in de beroepsgroep, zegt men, is de behoefte aan ‘functiedifferentiatie’ omdat dat op de werkvloer al die tijd niet gelukt zou zijn. Tegelijkertijd is het in diverse werkvelden al langer de gewoonte om met verschillende niveaus te werken, en is het nu ook in  verschillende ziekenhuizen al ingevoerd. Waarom moet het dan alsnog in een wet geregeld worden? Een wet is een oneigenlijke plek om functiedifferentiatie te regelen, zoals de minister eigenlijk zelf ook aangeeft in zijn brief van 5 juni j.l.

Pijnlijk voor de kritische verpleegkundigen is het gegeven dat geen enkele partij tot nu toe bereid was voor hen op te komen. Maar nu zijn er toch officiële reacties gekomen van de beroepsvereniging V&VN en de minister van Medische Zorg en Sport (VWS): er gaat een pas op de plaats gemaakt worden. Er zal opnieuw overlegd worden over de overgangsregeling (waarin de voorwaarden staan waaronder huidige verpleegkundigen zich kunnen inschrijven voor het nieuwe beroep).

In ieder geval is opgepikt dat verpleegkundigen geluid maken. Als ik naar bovenstaande vragen kijk, dan blijkt daaruit grote zorg over het creëren van een nieuw beroep; over de wet zelf, dus. Als ik de reacties van het Ministerie en de V&VN lees, dan gaat er vooral opnieuw gekeken worden naar de overgangsregeling. 
Het is mooi dat de machthebbende partijen de noodklok hebben horen luiden. Nu maar hopen dat de klepel snel gevonden wordt.

Maartje Goverde,
Redacteur Zorgkrant.nl

  1. brief overgangsregeling 5 juni jl
  2. overgangsregeling-in-het-kader-van-big-ii-register
  3. overleg-overgangsregeling-big-2

 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-07-29

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40