Een groot pijnpunt voor verpleegkundigen in de overgangsregeling bij het wetsvoorstel Wet BIG II, is de positie van de inservice opgeleide verpleegkundigen. 

In de overgangsregeling wordt gesteld dat de inservice opleiding op MBO niveau gewaardeerd moet worden, maar de verpleegkundigen zelf roepen hard dat het ooit HBO was. Aanleiding voor de redactie om op onderzoek uit te gaan. 

Voor degenen die het fenomeen nog niet kennen: de ‘inservice’ opleidingen zijn een doorontwikkeling vanuit de oude verpleegstersopleidingen die voor de 70-er jaren intern bij ziekenhuizen waren ondergebracht. Je had de A: de Algemene ziekenhuizen, en de B: Bijzondere ziekenhuizen – psychiatrie en verstandelijk gehandicapten in één, waar later de Z: Zwakzinnigenzorg zich van heeft afgesplitst. Leerlingen werden intern opgeleid tot verpleegkundige. In de jaren ‘70 kwamen daar de MBO-V en HBO- Verpleegkunde bij. De drie opleidingsvarianten bestonden naast elkaar tot eind jaren ’90, waarna de inservice is afgeschaft. Door de decennia heen zijn er verschillende wijzen waarop het niveau van deze opleidingen geduid werd. Dat er zoveel onduidelijkheid was over het niveau zal ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met het feit dat ze zijn ontstaan in de tijd dat je sociale klasse nog bepaalde naar welke middelbare school je ging (tot de komst van de Mammoetwet 14 februari 1963). 
Wat duidelijk gesteld wordt in de bijlage bij de beroepsprofielen van 2016 (Verpleegkundigen en Verzorgenden 2020 deel 5), is dat na het verschijnen van het verpleegkundig beroepsprofiel in 1988, mensen met een A-, B-, of Z- opleiding op ‘het eerste deskundigheidsniveau’ functioneren. HBO, dus. Dat inservice-verpleegkundigen op HBO niveau functioneerden wordt nog bekrachtigd door het gegeven dat zij zonder enige assessment werden toegelaten op de verpleegkundige master opleidingen ‘Verpleegkundig Specialist’ en ‘Physician Assistent’, zoals ook blijkt uit het evaluatieonderzoek van deze nieuwe beroepen (Rapporten voorBIGhouden 2015 en voorBIGhouden 2, 2016).

Het is Zorgkrant.nl vooralsnog onduidelijk op welk specifieke moment door welke personen of commissie(s) de inservice-opleidingen precies op MBO niveau beoordeeld zijn, en tegen welke criteria dat gebeurde. Er is in ieder geval aanleiding om hardop de vraag te stellen waarop commissie Meurs haar oordeel over het niveau van de inservice in de overgangsregeling heeft gebaseerd? Want de enorme inzet van deze verpleegkundigen is in de zorg onmisbaar gebleken, en verdient op zijn minst een zorgvuldig antwoord op die vraag.

Maartje Goverde,
Redacteur Zorgkrant.nl

---

Link: Bijlagen rapport toekomstbestendige beroepen V&VN https://www.venvn.nl/Portals/1/Thema%27s/Beroepsprofiel/bijlagen%20bij%20het%20rapport.pdf

Link: Overgangsregeling commissie Meurs
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2019/04/18/overgangsregeling-in-het-kader-van-big-ii-register

Link: voorBIGhouden, De Bruijn-Geraets, D.P., Bessems-Beks, M.C.M., van Eijk-Hustings, Y.J.L., Vrijhoef, H.J.M (2015). voorBIGhouden, Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant. Maastricht: Maastricht UMC+, Patiënt & Zorg
https://www.napa.nl/dl-file.php?file=2017/09/2015-Eindrapport-voorBIGhouden.pdf

Link: Uit Rapport voorBIGhouden 2, De Bruijn-Geraets, D.P., van Eijk-Hustings, Y.J.L., Castro-van Soerland, N.,Vrijhoef, H.J.M (2016). voorBIGhouden 2, Eindrapportage Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant: Endoscopie, electieve cardioversie, defibrillatie. Maastricht: Maastricht UMC+, Patiënt & Zorg, KEMTA
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/08/22/voorbighouden-2/voorbighouden-2.pdf

 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-08-04

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40