(advertentie)

Vandaag liet minister Bruno Bruins in een persbericht weten dat de heer A. Rinnooy Kan als verkenner wordt aangesteld om de vervolgstappen te verduidelijken over het wetsvoorstel Wet BIG II.

Na een rustige aanloop van jaren is het traject sinds kort in turbulent vaarwater geraakt omdat een grote groep verpleegkundigen de plannen als desastreus voor hun beroep ervaart. Ze laten veelvuldig van zich horen. Dat zegt wel wat; de chronisch overvraagde en onderbetaalde beroepsgroep komt pas in actie als zij menen dat iets echt niet deugt, leert het verleden ons. 

Aanleiding voor de wet zou zijn dat het de beroepsgroep al 40 jaar niet lukt om in de praktijk onderscheid te maken tussen HBO en MBO opgeleide verpleegkundigen, zo laat de minister voor Medische Zorg en Sport weten. Hoewel een wet geen logische plek is om functiedifferentiatie te regelen – zo geeft Bruins ook aan in zijn brief aan de Tweede Kamer op 5 juni j.l. – is hiervoor toch gekozen om het veld tegemoet te komen. 
Maar klopt het verhaal überhaupt wel? Veel verpleegkundigen zeggen van niet. Beroepsvereniging V&VN verklaart op haar website dat functiedifferentiatie al 40 jaar niet lukt, maar zegt daarbij ook dat het in verschillende velden al wel lukt, zoals de GGZ, de VVT en in de wijkverpleging zelfs al vele jaren. Dat klinkt nogal tegenstrijdig, en de vraag is nu of de minister niet goed naar V&VN heeft geluisterd, of dat  V&VN zelf wat in de war is over de realiteit van haar eigen achterban. 

Hoe dan ook: de minister zegt graag te willen luisteren naar de beroepsgroep, maar geeft ook aan dat er wel overeenstemming moet komen met de andere partijen. In dat laatste ligt de grootste uitdaging. Want als we naar de oorsprong van de vraag kijken en deze naast de weerstand vanuit de beroepsgroep leggen, dan openbaart de weg zich haast als vanzelf. 
De echte grote vraag is of de andere partijen dat kunnen verkroppen. Een traject bedenken dat te verdragen is, is wat anders dan vervolgstappen vinden die daadwerkelijk iets oplossen. 

Ik geeft het de heer Kan te doen. Laten we in ieder geval hopen dat de verpleegkundigen dit keer adequater vertegenwoordigd worden, want onrust in onze dagelijkse zorg, daar wordt helemaal niemand beter van. 

Maartje Goverde
Redacteur Zorgkrant.nl

Links:

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-08-21

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40