Begin van deze avond zijn de kaderleden van NU’91 bij elkaar geroepen in een vergadering met de klankbordgroepen en het bestuur.

In alle tumult onder de verpleegkundige beroepsgroep van afgelopen maanden bleef de vakbond stil, Tot op 22 juli, na weken van zwijgen, ineens een enquête vanuit de vakbond verscheen, voor een peiling onder de verpleegkundige beroepsgroep over Wet BIG II. Vanavond zouden de resultaten teruggekoppeld worden, met een voorstel voor een plan voor de komende tijd. De kaderleden hadden blijkbaar andere prioriteiten en hebben het bestuur van de NU’91 ter verantwoording geroepen. Want feit is dat ook bestuursvoorzitter Stella Salden uit naam van NU’91 haar handtekening heeft gezet onder het akkoord van de overgangsregeling van de veelbesproken wet. De verpleegkundigen vragen zich inmiddels af waar ze staan bij hun vakbond. 

De kaderleden zijn in een pittig gesprek voor de grenzen van de beroepsgroep gaan staan, vertelt Niels Jacobs, kaderlid van NU’91 en tevens woordvoerder van Actiegroep BIG II in de Overgang. De uitkomst van het gesprek geeft het proces een nieuwe wending; één die lijkt af te stevenen op herstel – in ieder geval vanuit de vakbond met de achterban.

‘NU’91 neemt afstand van het wetsvoorstel en zal haar excuses aanbieden aan de verpleegkundigen en verzorgenden van Nederland’, aldus Jacobs. Verder gaat de organisatie opnieuw koers bepalen; de weg terug naar de eigen missie, waarbij andere keuzes gemaakt zullen worden in het eigen organisatieproces. Zo gaat ingezet worden op een toekomstbestendig beroep en zal actief input gezocht worden bij de actiecomités (er zijn er inmiddels 2 – red), die daarmee een adviserende rol krijgen en het proces mee zullen bewaken. De vakbond zal zich opnieuw opstellen als belangenbehartiger van de beroepsgroep richting andere partijen – haar oorspronkelijke bestaansrecht. 
‘NU’91 neemt ook nadrukkelijk afstand van V&VN en de voorgestelde beroepsprofielen’, beëindigt Jacobs zijn verhaal. 

Vorige week (27 augustus) trad het bestuur van beroepsvereniging V&VN af. Vanaf vanavond is NU’91 weer belangenbehartiger van verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. De twee grootste vertegenwoordigers van de verpleegkundige beroepsgroep zijn daarmee door hun achterban op hun zelfverkozen plek gezet. Het ziet er naar uit dat de regie inderdaad weer terug komt bij de beroepsgroep. 

Maartje Goverde
Redacteur Zorgkrant

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-09-02

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40