Een deel van het gister aan de achterban beloofde statement van vakbond NU’91 blijft uit.

Voor de beroepsgroep is naast het van tafel gaan van Wet BIG II ook het verdwijnen van de bijbehorende ‘beroepsprofielen’ (waar de beroepen verpleegkundige en regieverpleegkundige beschreven zijn) een eis. 

De ‘beroepsprofielen 2020’ die als basis gelden voor de wetsvoorstel Wet BIG II, komen voor de HBO (regie)verpleegkundige overeen met het Europese verpleegkundigen profiel, en het profiel van de MBO verpleegkundige beschrijft enkel een verschraald pakket aan taken en verantwoordelijkheden voor laagcomplexe en geprotocolleerde zorg. Verpleegkundigen vrezen dat de opsplitsing van het beroep alsnog zal worden afgedwongen via bijvoorbeeld een richtlijn of een CAO, met alle gevolgen van dien. 

Naast verpleegkundigen beginnen ook verzorgenden zich in de discussie op social media te mengen. Het profiel voor de MBO verpleegkundige is namelijk de omschrijving van hùn beroep. En als hun takenpakket naar de verpleegkundigen gaat, wat blijft er dan nog over voor de verzorgenden? Dat  van de helpenden? En waar staan zíj dan met hun beroep? Het wordt steeds duidelijker dat er een soort domino-effect op zal treden (met achteraan in de rij de patiënt). Ook voor deze zorgprofessionals zou NU’91 zich sterk maken, staat op de site. 

Verpleegkundigen zelf zien de genoemde profielen als zeer schadelijk voor zowel hun beroep als ook de patiënt, en daarbij gaan ze ook in tegen de eigen richtlijnen van NU’91 zelf. De vakbond is namelijk aangesloten bij de EFN (European Federation of Nurses Associations – red), dat een duidelijk en bindend beroepsprofiel heeft opgesteld dat geldt voor àlle verpleegkundigen, ongeacht opleidingsniveau. Zowel de titel ‘verpleegkundige’ als de inhoud van het beroep zijn daarin vastgelegd, en als verpleegkundige vakbond heeft NU’91 zich daar actief aan gecommitteerd. Daarbij zijn er ook steeds meer signalen dat de beroepsprofielen überhaupt in strijd zijn met Europese wet- en regelgeving. Al met al genoeg redenen om er afstand van te doen. 

Gister heeft NU’91 in een confronterend gesprek met haar achterban beloofd de belangen van de zowel verpleegkundigen als verzorgenden weer actief te gaan vertegenwoordigen, en openbaar afstand te doen van de beroepsprofielen. Toch ontbreekt dit belangrijke onderwerp in de verklaring op hun site. Vergeten?

Je zou het bijna hopen. Er is veel recht te zetten in het land van de verpleging. Het zou wijs zijn als de organisatie daadwerkelijk voor haar achterban gaat staan. Het gezegde klinkt niet voor niets: ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’

Maartje Goverde,
Verpleegkundige.

Links bij deze blog:

 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-09-03

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40