De meerderheid van de partijen die zich achter het plan Wet BIG II, schaarden, zijn van mening veranderd.

Beroepsvereniging V&VN heeft naast een wankel demissionair bestuur ook een wat wankele mening en hangt ergens in het midden van de strijd. Afgelopen week heeft wat hakkelend verpleegkundige vakbond NU ’91 de mening van de actievoerende verpleegkundigen overgenomen met de wens wet BIG II en bijbehorende beroepsprofielen overboord te kieperen, om op zoek te gaan naar wat patiënten en hun verpleegkundigen nu eigenlijk wèl nodig hebben. Enkele dagen later volgden vakbonden CNV en FNV met dezelfde adviezen. Minister Bruins is zelf al wat langer consequent in zijn verhaal: dit was de wens van de beroepsgroep en voor hem hoeft het allemaal niet zo. Het mag ook anders. Daarmee is het zwaartepunt van de discussie gekanteld naar het voordeel van de actievoerende verpleegkundigen.

Op 5 juni j.l. hebben 6 belangenorganisaties hun handtekening onder de overgangsregeling Wet BIG II gezet: het Ministerie van VWS, beroepsvereniging V&VN, vakbonden NU’91, CNV en FNV, en overkoepelende brancheorganisatie BoZ. De enige partij die nog in alle talen zwijgt, is die van de werkgevers, verenigd in BoZ. 

Je zou denken dat de werkgevers blij zijn om geen tonnen schaars geld in het heropleiden van schaars personeel te hoeven steken. Waarom zijn ze dan zo stil?
In de reactie van BoZ met de presentatie van de plannen op 5 juni vallen een aantal dingen op:

  • Ook BoZ onderschrijft in de inmiddels onderuit gehaalde fabel dat functiedifferentiatie onder verpleegkundigen niet lukt. Zoals tegenwoordig ook te lezen is op de website van V&VN, bestaat functiedifferentiatie in de verpleging al vele jaren. Is het contact van BoZ met haar eigen achterban zó slecht dat het bestuur niet weet wat er in de aangesloten organisaties speelt? 
  • De verdeling van functies moeten verpleegkundigen zelf met hun werkgevers regelen, en inschrijven als regieverpleegkundige is géén garantie op noodzakelijke bijscholing vanuit de werkgever. Je inschrijven als regieverpleegkundige is volgens BoZ slechts ‘een uitnodiging’ om met de werkgever in gesprek te gaan over eventuele mogelijkheden. Verpleegkundigen zijn daarmee feitelijk gezien overgeleverd aan de goodwill van de organisatie waar ze werken – geen geruststellende gedachte. 
  • BoZ doet een oproep aan VWS om de kosten van scholing en de hele implementatie verder maar te faciliteren. Het is duidelijk dat ze niet van plan zijn veel te investeren in het voorstel. 
  • Het is belangrijk dat er vanuit de beroepsgroep geen ‘amendering’ plaatsvindt op het voorstel. Wat eigenlijk betekent dat de beroepsgroep er nu verder niet meer over moet zeuren. 

Het gebrek aan visie op zowel het verpleegkundige beroep als ook het wetsvoorstel, druipt er van af. Daarbij is ook duidelijk dat investering van elders moet komen; de beslissers hebben besloten dat het ver van hun bed geregeld dient te worden. Het getuigt mijns inziens van weinig respect voor zowel de beroepsgroep als de eigen achterban van zorgorganisaties, als ook de patiënt. Want als dit plan door zou gaan, zal de schade zich vooral ontvouwen over de rug van die laatste. 

Vandaag beginnen de gesprekken met Verkenner Rinnooy Kan om te kijken wat nu eigenlijk de situatie is en richting oplossing te komen. Laten we open dat partijen dit maal wel het belang van patiënt en werkvloer voorop weten te stellen. 

Maartje Goverde
Bestuurder & psychiatrisch verpleegkundige Stichting Uitblinkers
Auteur/ blogger, coach/trainer en spreker Interactiekracht

Links bij deze blog:

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!