In de dynamiek van Wet BIG II wordt de kern van de discussie makkelijk uit het oog verloren.

Er liggen essentiële vragen die structureel niet beantwoord worden, en hoewel pijnlijk voor de bedenkers van de wet en beroepsprofielen, zijn het heldere vragen, en is de reden waarom de antwoorden al ruim drie maanden uitblijven is een compleet raadsel. 

In afwachting van het onderzoek van Verkenner Rinnooy Kan nemen we de vragen stuk voor stuk met u onder de loep, waarbij we ook de reacties van een aantal belangrijke betrokken partijen meenemen. Vandaag beperken we ons echter tot een overzicht van vier prangende vragen, in de hoop u inzicht te geven in de (on?)redelijkheid van de verpleegkundige in Nederland. 

1. De zorg wordt steeds complexer en dat vraagt andere vaardigheden, zeggen de bedenkers van Wet BIG II en de beroepsprofielen. Dat is een belangrijke reden waarom er een ‘nieuw’ beroep bij zou moeten komen. Maar is dat zo?

Uit welk overtuigend (wetenschappelijk) bewijs blijkt dat de zorg daadwerkelijk zoveel complexer wordt? 

2. Volgens de toelichting van de wettekst mogen zowel verpleegkundigen als regieverpleegkundigen ‘klinisch redeneren’, waarbij daarnaast alleen regieverpleegkundigen de volgende vaardigheid hebben: ‘de eigen observaties en interpretaties koppelen aan medische en wetenschappelijke kennis (op onder andere het gebied van fysiologie, anatomie, pathologie en farmacologie)’. Dit is echter precies de omschrijving van wat klinisch redeneren inhoudt. Het betekent het kunnen herkennen van ziekte, stoornis of bijwerkingen van medicatie. In het beroepsprofiel van de MBO-verpleegkundige is het klinisch redeneren zelfs helemaal verdwenen.

a) Er wordt steeds gezegd: ‘Er gaan geen taken af’. Als verpleegkundigen niet meer klinisch mogen redeneren, hoe kunnen zij dan hetzelfde takenpakket houden?

b) Als verpleegkundigen niet meer klinisch mogen redeneren, hoe wordt dan de veiligheid van patiënten gewaarborgd op het moment dat hun toestandsbeeld verandert?  

3. Volgens de toelichting bij de wettekst van wet BIG II – en nadrukkelijk ook de beroepsprofielen – mag de regieverpleegkundige ‘complexere’ zorg leveren en de gewone verpleegkundige niet. Nu mogen alle verpleegkundigen complexe zorg bieden, waardoor ze altijd zelfstandig actie mogen ondernemen als het acuut slechter gaat met een patiënt.

a) Er wordt steeds gezegd: ‘Er gaan geen taken af’. Als verpleegkundigen geen complexe zorg mogen leveren, hoe kunnen zij dan hetzelfde takenpakket houden?

b) Hoe wordt de veiligheid van de patiënten gewaarborgd als niet alle verpleegkundigen zelfstandig mogen handelen in acute situaties? 

4. Er zijn veel verpleegkundigen die zeggen dat ze het vak zullen verlaten als functiedifferentiatie gebaseerd op de beroepsprofielen, wordt doorgevoerd.

Welk plan heeft u, of hebben partijen gezamenlijk, opgesteld om uitstroom van verpleegkundigen op te vangen dan wel te compenseren, zeker ook gezien de huidige tekorten?

De vragen van verpleegkundigen zijn geen hogere wiskunde. Mensen met een laaggemiddeld IQ (of hoger) en enigszins respect voor de beroepsgroep, zijn heus in staat eerlijke en heldere antwoorden te formuleren op dergelijke vragen. Welk oorzakelijk aspect dan precies maakt dat de verschillende partijen blijven negeren, laat ik aan uw wijze oordeel over. 

Maartje Goverde
Redacteur Zorgkrant.nl


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 19 sept 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!