In de dynamiek van Wet BIG II wordt de kern van de discussie makkelijk uit het oog verloren.

Er liggen essentiële vragen die structureel niet beantwoord worden, en hoewel pijnlijk voor de bedenkers van de wet en beroepsprofielen, zijn het heldere vragen, en is de reden waarom de antwoorden al ruim drie maanden uitblijven is een compleet raadsel. 

In afwachting van het onderzoek van Verkenner Rinnooy Kan nemen we de vragen stuk voor stuk met u onder de loep, waarbij we ook de reacties van een aantal belangrijke betrokken partijen meenemen. Vandaag beperken we ons echter tot een overzicht van vier prangende vragen, in de hoop u inzicht te geven in de (on?)redelijkheid van de verpleegkundige in Nederland. 

1. De zorg wordt steeds complexer en dat vraagt andere vaardigheden, zeggen de bedenkers van Wet BIG II en de beroepsprofielen. Dat is een belangrijke reden waarom er een ‘nieuw’ beroep bij zou moeten komen. Maar is dat zo?

Uit welk overtuigend (wetenschappelijk) bewijs blijkt dat de zorg daadwerkelijk zoveel complexer wordt? 

2. Volgens de toelichting van de wettekst mogen zowel verpleegkundigen als regieverpleegkundigen ‘klinisch redeneren’, waarbij daarnaast alleen regieverpleegkundigen de volgende vaardigheid hebben: ‘de eigen observaties en interpretaties koppelen aan medische en wetenschappelijke kennis (op onder andere het gebied van fysiologie, anatomie, pathologie en farmacologie)’. Dit is echter precies de omschrijving van wat klinisch redeneren inhoudt. Het betekent het kunnen herkennen van ziekte, stoornis of bijwerkingen van medicatie. In het beroepsprofiel van de MBO-verpleegkundige is het klinisch redeneren zelfs helemaal verdwenen.

a) Er wordt steeds gezegd: ‘Er gaan geen taken af’. Als verpleegkundigen niet meer klinisch mogen redeneren, hoe kunnen zij dan hetzelfde takenpakket houden?

b) Als verpleegkundigen niet meer klinisch mogen redeneren, hoe wordt dan de veiligheid van patiënten gewaarborgd op het moment dat hun toestandsbeeld verandert?  

3. Volgens de toelichting bij de wettekst van wet BIG II – en nadrukkelijk ook de beroepsprofielen – mag de regieverpleegkundige ‘complexere’ zorg leveren en de gewone verpleegkundige niet. Nu mogen alle verpleegkundigen complexe zorg bieden, waardoor ze altijd zelfstandig actie mogen ondernemen als het acuut slechter gaat met een patiënt.

a) Er wordt steeds gezegd: ‘Er gaan geen taken af’. Als verpleegkundigen geen complexe zorg mogen leveren, hoe kunnen zij dan hetzelfde takenpakket houden?

b) Hoe wordt de veiligheid van de patiënten gewaarborgd als niet alle verpleegkundigen zelfstandig mogen handelen in acute situaties? 

4. Er zijn veel verpleegkundigen die zeggen dat ze het vak zullen verlaten als functiedifferentiatie gebaseerd op de beroepsprofielen, wordt doorgevoerd.

Welk plan heeft u, of hebben partijen gezamenlijk, opgesteld om uitstroom van verpleegkundigen op te vangen dan wel te compenseren, zeker ook gezien de huidige tekorten?

De vragen van verpleegkundigen zijn geen hogere wiskunde. Mensen met een laaggemiddeld IQ (of hoger) en enigszins respect voor de beroepsgroep, zijn heus in staat eerlijke en heldere antwoorden te formuleren op dergelijke vragen. Welk oorzakelijk aspect dan precies maakt dat de verschillende partijen blijven negeren, laat ik aan uw wijze oordeel over. 

Maartje Goverde
Redacteur Zorgkrant.nl

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-09-19

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vertrouwelijk rapport: AMC gaat dóór, ondanks ‘pas op de plaats’ en Verkenner Wet BIG II Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het ... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 24 Sep 2019, 20:13:06
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40