Dossier Wet BIG II is complex; veel verschillende ideeën spelen een rol, en nog eens zoveel facetten van het thema dat op die ideeën van invloed zijn. Zorgkrant neemt een aantal prangende vragen en zorgen met u door (zie blog 19 sept), te beginnen met de eerste vraag:

 

De zorg wordt steeds complexer en dat vraagt andere vaardigheden, zeggen de bedenkers van Wet BIG II en de beroepsprofielen. Dat is een belangrijke reden waarom er een ‘nieuw’ beroep bij zou moeten komen; de ‘regieverpleegkundige’. Maar is het ook echt zo; wordt de zorg complexer? 

Vraag:
Uit welk overtuigend (wetenschappelijk) bewijs blijkt dat de zorg daadwerkelijk zoveel complexer wordt?

Zorgkrant.nl vroeg de minister, beroepsorganisatie V&VN en werkgeverskoepel BoZ om een reactie, en dit is wat er kwam:

Minister Bruins:
Wat minister Bruins betreft liggen inzake het wetsvoorstel BIG II alle opties weer open.

Hij wil vooral komen tot een goede regeling die breed gedragen wordt door de verpleegkundigen en wacht daarom nu eerst af met welke bevindingen Verkenner Rinnooy Kan komt. Wat betreft de inhoud van de beroepsprofielen: deze zijn vastgesteld door de beroepsgroep zelf en komen tot stand met draagvlak onder de andere betrokken partijen.

V&VN:
Geen reactie.    

BoZ:
Zij stuurden een mail met deze link

De reacties van de verschillende partijen zijn niet direct een helder en concreet antwoord op de vraag, waarbij V&VN überhaupt de moeite niet heeft genomen om te reageren. En na 3,5 maand zwijgen over dit punt, mogen we denk ik wel vaststellen dat dergelijk onderzoek niet gedaan is. Bewijsbaarheid is er niet.

Wat wèl bekend is, is dat in beleidsstukken van de jaren ’60 ook al te lezen is dat de complexiteit van de zorg toeneemt, en dat meerdere verpleegkundigen zeggen dat niet zozeer de zorgvragen complexer zijn dan decennia geleden, maar vooral de manier waarop de zorg georganiseerd is. De grote vraag is dan natuurlijk of de organisatie van zorg simpeler wordt door een nieuw beroep of een nieuwe functie te creëren.

Als we de strekking van wat de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland volgen, dan zien we vooral een roep om meer maatwerk, meer shared decision making, meer vakinhoudelijke specialisatie en meer flexibiliteit. Allemaal zaken die door het toevoegen van weer een nieuwe beroep eerder bemoeilijkt zullen worden dan wat anders.

Voor patiënten is het in deze woelige tijden bijzonder waardevol om een professional naast zich te hebben die zowel zijn ziekte, als ook de zorgwereld goed kent, èn wiens rol het is om vóór alles het belang van de patiënt als holistisch individu te bewaken, en niet enkel de ziekte als uitgangspunt te nemen. Laat dit nu net de grootste kwaliteit van de verpleegkundige zijn. Zouden we daar niet wat meer gebruik van gaan maken?

 

Maartje Goverde
Redacteur Zorgkrant.nl

Links bij deze blog:


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Datum: 22 sept 2019

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!