Zorgkrant heeft een vertrouwelijk rapport in handen gekregen waaruit blijkt dat Amsterdam UMC vooralsnog gewoon doorgaat op de ingeslagen weg met het proces rondom invoer van functiedifferentiatie en de regieverpleegkundige.

In het stuk worden aanbevelingen gedaan op basis van gegevens uit de proeftuinen in dit ziekenhuis. In de begeleidende email staat: ‘Gedurende het wachten op landelijke ontwikkelingen zal verkenning op de diverse deelgebieden binnen dit onderwerp wel gewoon doorgaan’.

Dit ondanks dat Minister Bruins opgeroepen heeft een ‘pas op de plaats’ te maken om verkenner Rinnooy Kan gelegenheid te geven te onderzoeken wat er bij de beroepsgroep en overige partijen speelt, en advies uit te brengen over de vervolgstappen in dossier Wet BIG II.

Afgelopen zomer kwamen verpleegkundigen in het land in opstand tegen het wetsvoorstel BIG II en de bijbehorende beroepsprofielen omdat zij deze schadelijk vinden voor zowel de patiëntveiligheid als de eigen beroepseer. Er bleek onvoldoende onderbouwing en daarmee ook onvoldoende draagkracht voor het plan. Het het besluit van de minister om nader te onderzoeken ‘hoe verder?’ lijkt wijs. Ook werkgeversorganisatie BoZ heeft verklaard de beroepsgroep serieus te willen nemen en het proces met de verkenner af te wachten.

Toch blijft Amsterdam UMC intern stappen zetten richting het invoeren van de omstreden functie van regieverpleegkundige. Er zijn informatiebijeenkomsten gepland voor verpleegkundigen in het ziekenhuis. Uit de aanbevelingen in het rapport blijkt dat er met taken geschoven zal moeten worden omdat de regieverpleegkundige taken zal overnemen van zowel gewone verpleegkundigen als van seniorverpleegkundigen en afdelingshoofden, en dat het een verschuiving van takenpakket voor alle functies binnen de verpleging in zal houden. Dat heeft nogal wat gevolgen.

Vooralsnog is onduidelijk in hoeverre verpleegkundigen zelf hier inspraak in hebben en hoeveel draagkracht er binnen het ziekenhuis bestaat.

Wat betekent dit? De mail bij het rapport laat weinig te raden over: ‘Zodra de landelijke ontwikkelingen bekend zijn, zal het traject van implementatie in het Amsterdam UMC gestart worden met een opdrachtverlening voor het opstellen van een implementatieplan’. In de aanbevelingen wordt onder andere het inhuren van externe consultants als reële optie gezien.

Men straalt in ieder geval uit overtuigd te zijn dat de implementatie van de regieverpleegkundige gewoon door zal gaan.

Wat zegt dit over de houding van het Amsterdam UMC in relatie tot de ‘pas op de plaats’ van de minister, het nog lopende proces van de verkenner, en niet in de laatste plaats: de zorgen en vragen vanuit de verpleegkundigen zelf?

Nooit eerder hadden we zo graag een kijkje genomen in de hoofden van de verpleegkundigen in het Amsterdam UMC.

Ad Haneveer en Maartje Goverde,
Redacteuren
Zorgkrant.nl

---
Aangepaste versie, voorzien van een update en aanvulling op 25-09-2019 | 23:35
---

Naar aanleiding van dit stuk heeft de directie van Amsterdam UMC contact opgenomen met de redactie van Zorgkrant. Zij herkennen zich totaal niet in het artikel op Zorgkrant.nl, en hebben daarom vandaag onderstaande mededeling met de verpleegkundigen van Amsterdam UMC gedeeld:

Reactie raad van bestuur op voortgang rapport regie-verpleegkundige

‘Gezien alle ontwikkelingen in ons UMC, is het heel logisch dat ook verpleegkundige beroepen zich mee ontwikkelen’, zegt Karen Kruijthof, lid van onze raad van bestuur en nauw betrokken bij de gesprekken over functiedifferentiatie in verpleegkundige beroepen. 

Zij reageert onder meer op onjuiste berichtgeving woensdag in de Zorgkrant. Anders dan deze krant meldt is het rapport openbaar en handelt Amsterdam UMC niet op zichzelf, maar in samenhang met de andere UMC’s. 

Kruijthof: ‘Wij zien de nieuwe functie van regie-verpleegkundige als een ontwikkel- en loopbaankans voor onze verpleegkundigen. We willen tegelijkertijd voorkomen dat de functie van anders opgeleide verpleegkundigen wordt uitgekleed, want hun ervaring en inzet zijn hartstikke belangrijk en waardevol’, aldus Karen. ‘We hebben in onze proeftuinen positieve ervaringen opgedaan met de functie van regie-verpleegkundige. 

Samen met de andere UMC’s zullen we de resultaten van de proeftuinen gebruiken als inspiratie voor verdere ontwikkeling van functiedifferentiatie. Het is waardevol als iedereen daarover mee blijft denken. We waarderen ook de betrokkenheid van de VAR’s en de OR’en bij dit vraagstuk’, besluit Karen Kruijthof.

De auteurs reageren ...

De redactie van Zorgkrant betreurt ten zeerste dat Zorgkrant van leugens wordt beticht. In een email die in bezit is van de redactie staat duidelijk dat het rapport tot 26-09-2019 (morgen) vertrouwelijk behandeld dient te worden. Vanwege bronbescherming hebben we als redactie besloten deze email niet openbaar te maken.

Verder valt het de redactie op dat Amsterdam UMC benadrukt niet op zichzelf te handelen. Betekent dit dat de relatie van het voortgaan met de ontwikkelingen tot de ‘pas op de plaats’ verandert, alleen omdat meerdere UMC’s hiervoor kiezen? Of is het gewoon minder erg om de oproep van de minister en het traject van de Verkenner aan de kant te schuiven, als je peergroup dat ook doet?

Hoe het ook zij, het is de vraag hoe Amsterdam UMC – en collega UMC’s – hun plannen aan zullen passen, nadat vandaag bekend werd dat Verkenner Rinnooy Kan zowel de wet als de beroepsprofielen als gesneuveld ziet. Er van uitgaande dat de UMC’s wèl voldoende respect zullen hebben voor het werk van Rinnooy Kan om zijn adviezen op te volgen.

Maartje Goverde en Ad Haneveer,
Redacteuren Zorgkrant.nl

Aanvullling 29-09-2019:

Henk van Gerven van de SP heeft naar aanleiding van o.a. dit bericht enkele kamervragen opgesteld, zie https://twitter.com/HenkvGerven/status/1177283791896875009.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Datum: 2019-09-25

Relevante artikelen ...

BIG II - Update - Rol VenVN Deze week kwam de gespreksnotitie van de VenVN met -de door minister Bruins aangestelde verkenner- Alexander Rinnooy Kan.De VenVN heeft gemeld dat er ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 05 Oct 2019, 21:19:41
BIG II - "Verpleegkundigen in het pak gen.... door minister Bruins" Schokkend nieuws in de "affaire" wet BIG II. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ meldt vol trots op haar website de start van een meerjari... Blogs & Vlogs - BIG II Tue, 01 Oct 2019, 18:30:13
BIG II - Zoektocht naar zondebok na bericht over AMC Er worden twijfels geuit over de integriteit van verpleegkundigen naar aanleiding van het artikel over een rapport van Amsterdam UMC waaruit blijkt ... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 16:21:58
BIG II - Update - Werkgevers en kwaliteit Afgelopen week zijn de laatste gesprekken geweest van de door Minister Bruins aangestelde verkenner A. Rinnooy Kan. Het heeft er nu alle schijn va... Blogs & Vlogs - BIG II Sat, 28 Sep 2019, 14:31:16
BIG II - Vragen: Weg met klinisch redeneren!? Gaan patiënten met de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen – al dan niet verankerd in wet BIG II – nog verantwoorde zorg krijgen? Dat is ... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 17:01:40
BIG II - Vragen: Complexere zorg? Dossier Wet BIG II is complex; veel verschillende ideeën spelen een rol, en nog eens zoveel facetten van het thema dat op die ideeën van invloed zijn.... Blogs & Vlogs - BIG II Sun, 22 Sep 2019, 03:29:32