Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten.

Daarom is het belangrijk dat ook na vertrek er zicht op moeder en kind blijft. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een belangrijke rol. Dit concluderen de vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd in het rapport ‘Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?’.

Jaarlijks verblijven ongeveer vierduizend kinderen met hun moeder in de vrouwenopvang. De inspecties troffen bij de onderzochte vrouwenopvangorganisaties en ketenpartners goede voorbeelden in de zorg en ondersteuning en het borgen van veiligheid na verblijf in de opvang. Zo verleent de vrouwenopvang bijna altijd nazorg aan moeder en kind en is er veel aandacht voor (fysieke) veiligheid als ze de opvang verlaten.

Hulp tijdens verblijf

De inspecties vinden het belangrijk dat vrouwenopvang de organisaties die vervolghulp bieden al betrekt voordat moeder en kind de opvang verlaten. Dit vermindert het risico op het ontstaan van stagnaties, bijvoorbeeld bij het regelen van een uitkering, de aanpak van schulden, dan wel het inschakelen gespecialiseerde zorg, zoals GGZ of jeugdhulp.

Aanbevelingen

De inspecties doen de vrouwenopvang, hun ketenpartners (zoals: school, (jeugd)gezondheidszorg, woningbouw, huisarts, hulpverleners) en gemeenten de volgende aanbevelingen:

-Hou zicht op moeder en kind na vertrek uit de opvang en handel bij signalen van onveiligheid;

-Maak samenwerkingsafspraken en evalueer periodiek;

-Bevorder en faciliteer continuïteit van hulp en inkomen;

-Ontwikkel expertise bij ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld.

1 gezin 1 plan

Door te werken met 1 gezin 1 plan 1 regisseur op de betrokken hulpverlening kan de samenwerking tussen de betrokken partijen verbeteren. Juist bij het vertrek uit de vrouwenopvang is het essentieel dat professionals die bij het gezin betrokken blijven of vervolghulp bieden, weten wat de stand van zaken is, wat zij moeten doen en met wie ze moeten afstemmen.

De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn samengevat in een infographic.

Rapport TSD-STJ toezichtonderzoek Na de vrouwenopvang (pdf, 1.214.224 bytes)

Infographic van de conclusies en aanbevelingen (pdf, 274.579 bytes)

Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd bestaat uit de rijksinspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bron: Inspectie Jeugdzorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-12-02

Relevante artikelen ...

Meeste aanbieders kleinschalige jeugdhulp met verblijf wekken voldoende vertrouwen De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben de afgelopen maanden een Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf uitgevoerd bij 26 aanbieders. ... Jeugdzorg Tue, 20 Jun 2017, 12:21:25