Langdurige zorg staat onder grote druk

Er is veel kennis over de langdurige zorg, maar die kennis bereikt de werkvloer onvoldoende. Mensen die blijvend zorg nodig hebben kunnen meer kwaliteit van leven ervaren als een intensivering van kennisuitwisseling plaatsvindt. Zorginstituut Nederland adviseert de minister voor Langdurige Zorg en Sport stappen te nemen om partijen te ondersteunen bij het laten landen van kennis in de praktijk. Meer passende zorg is mogelijk als wetenschappelijke kennis sneller terechtkomt bij zorgprofessionals, mantelzorgers en naasten. Ook moet ervaringskennis een grotere rol krijgen in het leren en verbeteren binnen de langdurige zorg.

Beschikbare kennis te weinig benut
Zorgprofessionals, mantelzorgers en naasten van cliënten in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de langdurige ggz zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten over het leveren van zorg en ondersteuning. Dit blijkt onder meer uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Zorginstituut. Bovendien zijn cliënten steeds afhankelijker van zorg van naasten of hun omgeving. Daarom is een goede kennisuitwisseling tussen hen en zorgverleners steeds belangrijker.

In de praktijk bestaan goede initiatieven om kennis naar de werkvloer te brengen, maar een intensivering is nodig, zegt het Zorginstituut. Zo komen er bijvoorbeeld steeds meer slimme hulpmiddelen die het leven van cliënten aanzienlijk kunnen verbeteren. Zoals medicijndispensers met pushberichten, ‘slimme brillen’ waarmee zorgprofessionals op afstand kunnen meekijken bij medicijninname of robots waarmee cliënten kunnen gymmen. Maar op de werkvloer is er weinig over bekend, waardoor zulke hulpmiddelen weinig worden toegepast.

Maak ervaringskennis nog belangrijker
Om de langdurige zorg goed en toegankelijk te houden, is het volgens het Zorginstituut belangrijk om meer in te zetten op zorg die past bij de persoonlijke situatie van de cliënt. Kennisontwikkeling zou meer moeten gaan over het functioneren van de cliënt en zijn kwaliteit van leven of sterven. Cliënten en naasten bespreken wel met zorgprofessionals en mantelzorgers wat ze prettig vinden, bijvoorbeeld rustig geholpen worden met eten, een dag niet uit bed hoeven, of er juist fris uitzien. Maar er moet vaak nog bruikbare, specifieke kennis ontwikkeld worden over hoe en wanneer zorg en ondersteuning aansluit op de behoeften en omstandigheden van de cliënt. Ervaringskennis van zorgprofessionals en verhalen van cliënten, naasten en mantelzorgers zijn hiervoor essentieel. Deze kennis moet een grotere rol krijgen in het verbeteren van de langdurige zorg.

Lector ouderenzorg: “Kennis wordt pas gebruikt wanneer het in een behoefte voorziet, maar veel van de ontwikkelde kennis komt niet voort uit een vraag uit de praktijk. Het is dus niet verrassend dat het lang duurt voordat die kennis op de werkvloer komt.”

Langdurige zorg staat onder grote druk
Bestuurders, zorgprofessionals, onderzoekers, verzekeraars, docenten en cliëntenorganisaties zien het belang van de toegankelijkheid van kennis op de werkvloer. Maar de langdurige zorg staat onder grote druk door personeelstekorten en moet nog herstellen van de coronapandemie. Daardoor krijgt het verbeteren van de kennisuitwisseling momenteel minder prioriteit. Toch is het volgens het Zorginstituut voor cliënten belangrijk dat partijen in de langdurige zorg meer gaan doen om kennis te laten landen in de praktijk.

Landelijke regie moet langdurige zorg verder helpen
Landelijke regie op de kennisuitwisseling in de langdurige zorg kan volgens het Zorginstituut werken als stok achter de deur. Daarom adviseren we de minister om een bindend samenwerkingsverband op te richten, waarin afspraken, rollen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn vastgelegd.    

Ook adviseert het Zorginstituut om te investeren in een betere data-infrastructuur in de langdurige zorg. Actuele en betrouwbare gegevens zijn onmisbaar voor leren en verbeteren, omdat zo inzicht ontstaat in de kwaliteit van zorg. Eenmalige registratie aan de bron zorgt dat administratieve lasten voor het zorgpersoneel niet toenemen. Een goed voorbeeld is het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V), met als doel betere informatie-uitwisseling over kwaliteit in de verpleeghuiszorg en minder administratieve lasten voor zorgverleners.

Daarnaast is een lokale en regionale aanpak belangrijk om een snellere doorstroom van kennis mogelijk te maken. Evenals een nauwere samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Samen van goede zorg verzekerd
Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Ons doel is dat iedereen in Nederland, rijk en arm, jong en oud, gezond en ziek, goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.

Zie ook
Advies ‘Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg’

Naar een optimale kennisinfrastructuur in de langdurige zorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Zorginstituut Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorginstituut Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2022/06/28/zorginstituut-een-intensievere-kennisuitwisseling-verbetert-leven-van-clienten-in-langdurige-zorg
Originele titel: Zorginstituut: een intensievere kennisuitwisseling verbetert leven van cliënten in langdurige zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-28

Relevante artikelen ...

Passende zorg kan en is noodzaak Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverz... Management & beleid Fri, 15 Oct 2021, 12:23:31
Aanzienlijk tekort voor langdurige zorg verwacht Dit komt vooral doordat er meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Management & beleid Fri, 18 Jun 2021, 06:27:25
Terechte NZa-boete voor landelijke ggz-aanbieder De NZa greep in om te voorkomen dat door deze foutieve manier van declareren de kosten van het basispakket verder oplopen De rechtbank Rotterdam heef... Management & beleid Sun, 23 May 2021, 11:12:21
Alleen na prijsafspraken wordt Zolgensma vergoed Het UMC Utrecht wil graag dat de hielprik zo snel mogelijk wordt ingevoerd en verder onderzoek doen naar de effecten van de Zolgensma® In het UMC Utr... Management & beleid Sat, 08 May 2021, 12:24:15
Hoger beroep bevestigd eis om reële tarieven in de langdurige zorg Rechter bekrachtigt uitspraak: reële onderbouwde tarieven Dinsdag 30 maart heeft de rechter opnieuw de zorgorganisaties in het gelijk gesteld in een ... Management & beleid Tue, 06 Apr 2021, 10:36:12
Bekostiging en contractering verpleeghuiszorg moet eenvoudiger De toegang tot verpleeghuiszorg staat onder druk en daarmee ook de kwaliteit en betaalbaarheid Veel gaat goed in de dialoog tussen zorgkantoor en ver... Management & beleid Wed, 24 Mar 2021, 09:37:06