Nieuws per tag ...

 • ‘Zorg burn-out’ gevaar bij mantelzorg kinderen met een verstandelijke beperking

  De ondersteuning vanuit bijvoorbeeld dagbesteding, zorginstellingen, respijtzorg en paramedische zorg zijn bijna volledig weggevallen

 • Bezoek verpleeghuis versoepeld

  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan

  Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties weer beperkt bezoek toelaten. Dit heeft minister De Jonge dinsdag 19 mei geschreven in zijn brief aan de Tweede Kamer. De Jonge maakte bekend dat tussen 25 mei en 15 juni alle verpleeghuizen die aan de randvoorwaarden voldoen onder voorwaarden weer bezoek kunnen toelaten. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een geactualiseerde versie van de handreiking versoepeling bezoekregeling verpleeghuiszorg gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren.

  Samen verantwoordelijk
  De handreiking die partijen hebben gemaakt voorziet in een weloverwogen aanpak, waarbij de risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk blijven. De veldpartijen vinden het belangrijk om samen te zoeken naar de juiste balans tussen het voorkomen van besmetting en verspreiding aan de ene kant en het bieden van perspectief en kwaliteit van leven van bewoners aan de andere kant.

  Handreiking
  Op vrijdag 8 mei hebben de veldpartijen een eerste gezamenlijke handreiking gepubliceerd. In de geactualiseerde versie wordt meer perspectief geboden over de verschillende fases van versoepeling. De ervaringen van de 26 verpleeghuislocaties die 11 mei waren gestart zijn gebruikt bij aanpassing van de handreiking.

  Plan per locatie
  Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de verpleegkundig advies raad (VAR/PAR) en de regiebehandelaren. De handreiking helpt verpleeghuizen om dit te doen. De handreiking bevat de randvoorwaarden waaraan verpleeghuizen moeten voldoen.

  Verdere verruiming
  De voorwaarden voor bezoek gelden tot 15 juli. Pas na die datum is een verdere versoepeling van de bezoekregeling mogelijk. De partijen betrokken bij de handreiking zijn niet gelukkig met de datum van 15 juli. De partijen pleiten er voor om bij een verdere versoepeling van de bezoekregeling niet vast te houden aan een harde datum. Zorgorganisaties zouden samen met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de VAR/PAR en de regiebehandelaren zelf moeten kunnen beoordelen wanneer verdere versoepeling mogelijk is zolang zij zich houden aan de in de handreiking geschetste randvoorwaarden.

 • Bezoekersregeling gehandicaptenzorg en ggz

  Bezoek wordt zoveel mogelijk beperkt

 • Blij met verruiming bezoek verpleeghuizen, maar nog veel vragen

  Dat blijkt uit een brief van Patientenfederatie Nederland en een groot aantal andere organisaties aan de Tweede Kamer

 • De corona-maatregelen treffen mensen met een beperking of chronische ziekte hard

  Bij de coronamaatregelen moet veel meer rekening worden gehouden met wat nodig en mogelijk is voor mensen met een beperking of chronische ziekte

 • Kerncijfers leefsituatie ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

  Dit rapport biedt een overzicht van de leefsituatie van ouderen die permanent in deze instellingen wonen.

 • Laat het applaus niet verstommen

  Het initiatief van #klapcoronadewerelduit krijgt een vervolg

 • Langzame versoepeling bezoekregeling verpleeghuizen

  Het kabinet heeft besloten om in iedere GGD-regio één verpleeghuis te laten beginnen met de aangepaste bezoekregeling

 • Lockdown verlengd, situatie rondom corona blijft ernstig,

  Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen

 • Maatwerk voor bezoek in verpleeghuizen

  Dat staat in een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

 • Rouw bij nabestaanden overledenen IC eerste corona golf heftiger

  Het van groot belang dat er voor de naasten van patiënten geen bezoekbeperkingen gelden

 • Verpleeghuizen gaan op slot

  Op advies van Verenso scherpt Kabinet bezoekersregeling verpleeghuizen aan

 • Zicht op openstelling bezoek in verpleeghuizen door IGJ

  Brancheorganisaties hebben een handreiking geschreven om zorgorganisaties hierbij handvatten te bieden