Nieuws per tag ...

 • Minder dan 50.000 keer medicinale cannabis verstrekt

  Aan het toenemende gebruik van medicinale cannabis lijkt definitief een einde gekomen

 • 35 genen voor cannabisgebruik gevonden

  Mensen met gevoeligheid voor schizofrenie hebben een grotere kans om te beginnen met het gebruik van cannabis

 • Cannabis uit de coffeeshop niet aftrekbaar als bijzondere ziektekosten

  Er zijn duidelijke verschillen tussen de vrij verkrijgbare cannabis en medicinale cannabis

 • Gaat cannabis de groei van hersentumoren tegen?

  Naar effect van cannabis op hersentumoren wordt inmiddels onderzoek gedaan

 • Geneesmiddeladvies KNMP conflicteert met de wettelijk opgestelde grenswaarden

  Toelichting beschikbaar morfine, dexamfetamine en medicinale cannabis in het verkeer

 • Helpt cannabis spanningsklachten te verminderen bij patiënten met een hersentumor

  Het is nog nooit goed onderzocht of dit echt het welzijn verbetert

 • Huisarts schrijft weinig cannabis voor

  Ondanks stijging schrijft huisarts nog steeds zelden cannabis voor 

 • Kan kanker draaglijker worden dankzij cannabis?

  Steeds vaker overleggen patiënten met hun artsen om wiet, CBD-olie, CBD-capsules en andere producten op basis van cannabis te gebruiken voor, tijdens en na de behandeling van kanker. Cannabis en zijn derivaten worden in Nederland beschouwd als softdrugs. Ze staan vermeld in Lijst II van de Opiumwet waar men ook slaap- en kalmeringsmiddelen vindt.

  De werkzame componenten van cannabis

  Wetenschappers hebben biologisch actieve bestanddelen in cannabis geïdentificeerd, de zogenaamde cannabinoïden. Het best bekende daarvan is THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) dat zorgt voor het lichte gevoel in het hoofd, dat bekend staat als “high”.

  CBD (cannabidiol) is een andere component. Medicinale CBD-olie wordt soms gebruikt bij het verlichten van pijn en misselijkheid. Het kan ontstekingen verminderen en fungeren als antioxidant. Doordat CBD-olie het welbevinden ondersteunt, kan het helpen om stress beter te verwerken.

  Nadelige gevolgen

  Dit neemt niet weg dat de mogelijkheid op bijwerkingen bestaat. Artsen berichten dat sommige patiënten last krijgen van een verhoogde hartslag en een verminderde bloeddruk. Desoriëntatie, duizeligheid, flauwvallen en problemen met het recente geheugen kunnen voorkomen. Het supplement kan slaperigheid en stemmingswisselingen veroorzaken.

  Aangezien CBD-olie echter slechts 0,2 THC bevat, kan het voorkomen dat ongewenste neveneffecten uitblijven. Door de kleine dosis reduceert men ook de kans op addictie.

  Tenslotte is het ironisch genoeg mogelijk dat het roken van cannabis zelf de oorzaak is van kanker. Verdamping is te verkiezen boven de zogenaamde joint. Indien cannabis aangekocht wordt op straat of in een onbetrouwbare coffeeshop kunnen er nog gevaarlijkere stoffen zijn toegevoegd.

  Effecten van gerookte cannabis tegenover CBD-olie

  Het onderzoek naar de effecten van cannabis en afgeleiden staat nog in een pril stadium. Tot nog toe heeft men zich hoofdzakelijk geconcentreerd op gerookte cannabis. De resultaten daarvan tonen aan dat het kan helpen bij de behandeling van misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie. Ook om pijn te verlichten, kunnen producten op basis van cannabis hun nut bewijzen.

  Een verder belangrijk effect is de werking op de eetlust. Aangezien chemotherapie de smaakwaarneming drastisch kan doen afnemen, zijn patiënten ook geneigd minder te eten. Ongewenst gewichtsverlies dienen ze echter ten stelligste te vermijden aangezien dit hun weerstand nog verder doet afnemen.

  Resultaten van proeven met CBD-olie zijn tot nog toe niet bekend. Toch berichten patiënten zelf van tevredenstellende ervaringen met CBD-olie. Bij interpretatie moet men steeds overwegen of er sprake is van het placebo-effect.

  Gaat cannabis de groei van kankercellen tegen?

  Sinds enige tijd concentreren wetenschappers zich op de vraag of THC en CBD de groei van kankercellen kunnen vertragen. Er wordt zelfs gespeculeerd dat ze de dood van kankercellen kunnen veroorzaken. Tot nog toe is er jammer genoeg niet voldoende bewijs. Verder onderzoek staat op het programma.

  In de Verenigde Staten steunt de American Cancer Society de noodzaak van meer wetenschappelijk onderzoek naar de plantaardige cannabinoïden voor kankerpatiënten. Betere en effectievere therapieën zijn volgens hen nodig om de vaak slopende bijwerkingen van kanker en de behandeling ervan te overwinnen.

   

 • Kerncijfers over drugsgebruik onder Nederlanders

  Het Trimbos-instituut publiceert deze cijfers in de Nationale Drug Monitor

 • Medicinale cannabisolie vaker verstrekt

  Het gebruik van olievarianten van medicinale cannabis neemt wel met 60%  toe

 • Minder medicinale cannabis verstrekt

  De sterke toename van het gebruik van medicinale cannabis, zoals die de afgelopen jaren plaatsvond, is voorbij

 • Nederlands bedrijf gaat grootschalig wietolie voor medicinaal gebruik produceren

  Jarenlang kampte cannabis met een negatief imago, maar dat is langzaam maar zeker aan het verdwijnen

 • NHG alleen cannabisgebruik in palliatieve fase

  Voor pijnvermindering of verbetering van levenskwaliteit is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs om cannabis te kunnen aanraden. 

 • Onderzoek gestart naar effecten medicinale cannabisolie bij EB-patiënten

  Het onderzoek richt zich uitsluitend op het ervaren van pijn en niet op blaarvorming

 • Risicofactoren voor psychotische stoornissen onderzocht

  Onderzoekers zijn erin geslaagd om het genetisch risico van de onderzochte personen te bepalen aan de hand van nieuwe DNA-analyses

 • Subsidie voor studie naar effect cannabis op chronische pijn

  Er is behoefte aan meer kennis op het gebied van medicinale cannabis

 • Tien genomineerde gemeenten doen mee met wietexperiment

  Deze gemeenten zijn naar voren gekomen op basis van advies van de Adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen

 • Tijdelijke oplossing voor medicijnen in verkeer voor verbetering vatbaar

  Na actie van Ieder(in) en apothekers lijkt er een begin van een oplossing te komen

 • Vaker lachgas en e-sigaret gebruikt

  Het gebruik van lachgas en de e-sigaret is toegenomen

 • Wederom minder verstrekkingen medicinale cannabis

  In 2021 werd 42.000 keer medicinale cannabis verstrekt, tweeduizend verstrekkingen minder dan een jaar eerder (-5,9%)