Nieuws per tag ...

  • Cliënten met een pgb kunnen zorg zelf inkopen

    Om de indicatiestelling voor het pgb transparanter en kwalitatief beter te maken is door ZN, Per Saldo en VWS een praktijkteam opgericht.

  • Stabiele verblijfsduur

    De gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuizen is in de periode 2013 – 2016 niet aanmerkelijk afgenomen stelt het Zorginstituut 

  • Versnelde procedure CiZ

    Er wordt nu ingezet op het versnellen en verbeteren van het reguliere indicatieproces, waarbij de uniformiteit en kwaliteit van indicatiestelling blijft geborgd(advertentie)