Nieuws per tag ...

  • LUMC en Basalt gaan samenwerken

    LUMC en Basalt beogen op termijn één medische staf en een centrale visie op de revalidatiegeneeskunde

  • Richtlijnen lastig

    Wat onder goede zorg wordt verstaan staat beschreven in richtlijnen. Voor de kwaliteit van zorg verantwoordelijke ziekenhuis bestuurders vinden deze richtlijnene een lastige opgave