Nieuws per tag ...

 • AMC maakt zelf medicijn

  Vanaf 1 april wordt het dure, recent in de EU geregistreerde middel, geleverd door fabrikant Leadiant, niet meer uit coulance vergoed. Het door het AMC-bereide vergelijkbare middel wordt wel vergoed.

 • Camcolit en Slow K minder gebruikt

  Forse prijsverhoging van twee geneesmiddelen  Camcolit (lithium) en Slow K (kalium) leidde tot een bijbetaling. Het aantal gebruikers van deze middelen is daarna met 40% en 12% gedaald. 

 • Geneesmiddelenfabrikant Leadiant beboet door de ACM

  Leadiant heeft door een excessieve prijs te vragen en incasseren misbruik gemaakt van haar machtspositie en de mededingingsregels overtreden

 • Prijzen van receptgeneesmiddelen gedaald

  Op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) stelt de minister van VWS tweemaal per jaar – in april en oktober – maximumprijzen voor receptgeneesmiddelen vast