Nieuws per tag ...

  • Ambulance-acties opgeschort

    De protestactie van ambulancemedewerkers zijn opgeschort, omdat de FNV Zorg & Welzijn door minister Bruno Bruins uitgenodigd zijn voor overleg.

  • Protestactie ambulancemedewerkers

    Omdat de professionele hulpverlening in het geding is, leggen op 15 november ambulancemedewerkers, verspreid over meerdere regio’s in Nederland, tussen 12.00 en 14.00 uur het werk neer