Nieuws per tag ...

  • FPA Roosenburg (FPA) moet een verbeterplan opstellen

    De Inspecties vragen de FPA Roosenburg om een verbeterplan waarin tenminste aandacht is voor de behandeling van verslavingsproblematiek, de onveiligheidsgevoelens bij het personeel en de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting.