Nieuws per tag ...

  • INGimage

    Zorgkosten terug via de belasting

    Leven met een ziekte of beperking brengt extra kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer, hulpmiddelen of extra gezinshulp. Die kosten zijn voor een deel nog steeds aftrekbaar via de belasting. De website Meerkosten.nl legt heel precies uit hoe dat moet. Laat geen geld liggen!

  • Zorgkosten zorglandschap kunnen omlaag

    Uit onderzoek van KPMG blijkt dat het vergaand integreren van wonen, welzijn en zorg de zorgkosten omlaag kunnen