Met radioactieve stoffen is het mogelijk om opname van medicijnen en andere stofjes af te beelden in de levende mens

Degenen die alternatieve genezers bezoeken zijn over het algemeen goed over hen te spreken

Er wordt vrijwel geen onderwijs gegeven over voeding en leefstijl tijdens de opleiding tot basisarts

Ontstekingscellen lijken de communicatie in de luchtwegen volledig te domineren

De minister werkt aan een wet waarmee hij de hoogte van de vergoeding van ongecontracteerde zorg kan vaststellen

Huisartsen mogen patiënten vanaf volgend jaar rechtstreeks doorverwijzen naar een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten

Toon meer artikelen
(advertentie)