Gezien de omstandigheden zijn de ziekenhuizen tot nu toe nog in staat goede en veilige zorg te bieden, concludeert de inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat ziekenhuizen alles doen om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te garanderen. Ook nu de druk toeneemt doordat er steeds meer coronapatiënten komen. De ziekenhuizen spreiden patiënten met corona over het land. En zij stellen reguliere, planbare zorg uit. Maar alleen waar dat verantwoord kan, en liefst zo min mogelijk. Gezien de omstandigheden zijn de ziekenhuizen tot nu toe nog in staat goede en veilige zorg te bieden, concludeert de inspectie.

De inspectie onderhoudt dagelijks veel contacten in de ziekenhuizen. We willen weten wat er op de werkvloer speelt. Daarom praten we tijdens inspectiebezoeken niet alleen met de bestuurders, maar ook met de mensen die het werk aan het bed doen: artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. En met patiënten. Daarbij komen risico’s ter sprake en maatregelen om die het hoofd te bieden.

Ook overlegt de inspectie met regionale en landelijke organisaties: de regionale organisaties acute zorg (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ) en het landelijk coördinatiepunt patiëntenspreiding (LCPS). Ten slotte heeft de inspectie ook vaak contact met patiënten- en cliëntenorganisaties.

Wat de inspectie ziet
 • Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici zijn nog maar nauwelijks bijgekomen van de eerste golf coronabesmettingen in het voorjaar. Die hebben ze als heel zwaar ervaren. Het is frustrerend voor zorgverleners dat zij nu weer meer zieke mensen zien, terwijl in de samenleving niet iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt.
 • De capaciteit van de ziekenhuizen om hun zorg te kunnen leveren staat onder druk.
 • Dat komt ook doordat veel medewerkers ziek uitvallen of enkele dagen in quarantaine moeten.
 • Het overplaatsen van patiënten uit het ziekenhuis naar centra voor verpleging, verzorging en revalidatie stagneert. Ook dat komt doordat medewerkers ook daar ziek uitvallen of in quarantaine moeten.
 • Alle regio’s willen meewerken aan een evenwichtige landelijke spreiding van coronazorg. Maar in steeds minder regio’s is nog capaciteit beschikbaar om patiënten over te nemen.
 • Ziekenhuizen krijgen te maken met onbegrip en boosheid van patiënten en familie als een patiënt te horen krijgt dat overplaatsing naar een ander ziekenhuis nodig is.
 • Patiënten die urgent andere zorg dan coronazorg nodig hebben, moeten in het ziekenhuis terecht blijven kunnen. Medisch specialisten hebben landelijke afspraken gemaakt over de volgorde van de urgente zorg, waarbij het belang van hun patiënten steeds voorop staat.
 • Ziekenhuizen hebben de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio geïntensiveerd, zoals met huisartsen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en particuliere klinieken.

Wat de inspectie vindt


 • Naast zorgen voor coronapatiënten wil iedereen ook de reguliere zorg zo veel en zo lang mogelijk door laten draaien. Want zo wordt schade door het uitstellen van behandelingen voorkomen.
 • Het spreiden van patiënten over het land - desnoods ook naar het buitenland - en het zoeken naar alternatieven moet zoveel mogelijk vóór het uitstellen van behandelingen gaan. Het spreiden van patiënten kan lucht geven om zo veel mogelijk reguliere zorg door te laten gaan. Maar overplaatsing van een patiënt levert ook risico’s op. Het is aan de arts om uiteindelijk de afweging te maken.
 • Er is aandacht nodig voor mensen die nu zelf hun behandeling uitstellen. Het is belangrijk om ‘zorgmijders’ ervan te overtuigen om toch naar hun arts of andere zorgverlener te gaan. Veel zorg is gewoon en veilig mogelijk als een behandeling nodig is. Patiënten kunnen hun afweging het beste maken in goed overleg met hun arts of andere zorgverlener.
 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/08/inspectie-ziet-druk-op-ziekenhuizen-door-meer-coronapatienten-nog-steeds-veilige-zorg
Originele titel: Inspectie ziet druk op ziekenhuizen door meer coronapatiënten; nog steeds veilige zorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-10-08

Relevante artikelen ...

Voor ziekenhuis én patiënt zijn ICT-storingen probleem Bij 12 van de 14 storingen hadden de technische problemen flinke gevolgen voor de zorg Ziekenhuizen kunnen meer doen om bij een ICT-storing de impact... Ziekenhuis Tue, 27 Sep 2022, 13:18:04
Helft van de ziekenhuizen draait nog niet op volle capaciteit Al zijn er regionale verschillen, over het algemeen lukt het ziekenhuizen nog niet echt om wachtlijsten te verkorten Ziekenhuizen hebben de planbare ... Ziekenhuis Thu, 30 Jun 2022, 18:16:09
Telemonitoring in ziekenhuizen veilig toegepast Bij telemonitoring is de patiënt in zijn eigen thuissituatie en geeft zelf informatie over zijn of haar gezondheid door aan een zorgverlener Patiënte... Ziekenhuis Mon, 28 Feb 2022, 16:10:47
SARS-CoV-2 ziekenhuisopnames zijn aan het dalen De daling in de besmettingsgolf lijkt ingezet In de afgelopen week* werden 1.214 patiënten met een SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavir... Ziekenhuis Tue, 22 Feb 2022, 15:27:12
Voor ziekenhuiszorg is meer ruimte Deze week opnieuw meer ziekenhuizen die aangeven volledig planbare zorg te leveren De Nederlandse ziekenhuizen geven aan dat hun operatiecapaciteit w... Ziekenhuis Tue, 15 Feb 2022, 16:16:00
Ziekenhuisapotheken mogen tijdelijk tocilizumab en sarilumab uitwisselen In sommige ziekenhuizen zijn tekorten van deze geneesmiddelen ontstaan Door de toename van het aantal patiënten met COVID-19 en daarmee de toename va... Ziekenhuis Tue, 09 Nov 2021, 11:12:09

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com