Antibioticaresistentie is een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid

Het begeleiden van artsen in het voorschrijven van antibiotica tegen longontsteking, leidt tot 27 procent minder gebruik van breedspectrum antibiotica. Deze bevindingen werden gerapporteerd door UMC Utrecht onderzoekers Inger van Heijl en Valentijn Schweitzer die beiden hun doctorstitel ontvingen voor hun (deels gezamenlijk) onderzoek hiernaar.

Antibioticaresistentie is een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid, met overmatig gebruik van antibiotica als een van de belangrijkste drijvers. Het begeleiden van voorschrijvende artsen door onder meer voorlichting, audit en feedback is een strategie die gericht is op het optimaliseren van antibioticagebruik. Het doel hiervan is om de uitkomsten voor patiënten te optimaliseren en onbedoelde gevolgen (zoals antibioticaresistentie) tot een minimum te beperken. In ziekenhuizen wordt een aanzienlijk deel van de antibiotica voorgeschreven voor de behandeling van longontsteking, vaak zonder dat de bestaande behandelrichtlijnen worden gevolgd. Daarom is het verbeteren van de naleving van de richtlijnen bij longontsteking een aantrekkelijk doel van een betere begeleiding. Zowel de effectiviteit als de veiligheid van zo’n begeleiding bij thuis-opgelopen longontsteking zijn echter niet ondubbelzinnig aangetoond in goed gecontroleerde studies.

Begeleiding verbeteren
De proefschriften van Valentijn en Inger bevatten studies die gericht zijn op het evalueren en verbeteren van de begeleiding van artsen bij het voorschrijven van antibiotica. Ze onderzochten ook of antimicrobieel rentmeesterschap effectief is bij het verminderen van het gebruik van breedspectrumantibiotica bij patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen met matig-ernstige longontsteking zonder de uitkomsten voor de patiënt in gevaar te brengen.

Minder antibioticagebruik
Valentijn en Inger onderzochten het effect van een continue veelzijdige begeleiding van artsen in een gerandomiseerde studie in twaalf Nederlandse ziekenhuizen op het correct voorschrijven van antibiotica bij 4.084 patiënten die met matige-ernstige longontsteking waren opgenomen in het ziekenhuis. De interventie resulteerde in 27 procent afname van het aantal behandeldagen met breedspectrumantibiotica in vergelijking met de controleperiode zonder interventie (4,8 versus 6,6 dagen). Er was geen verschil in sterfte tussen interventie en controle (respectievelijk 10,8 en 10,9 procent).

Volgens de onderzoekers suggereren de resultaten van deze studie dat meer patiënten met matige-ernstige longontsteking veilig kunnen worden behandeld met smalspectrum antibiotica. Deze aanpak zal naar verwachting bijdragen aan een vermindering van antimicrobiële resistentie.

Longontsteking
Longontsteking is een lagere luchtweginfectie met een hoge morbiditeit en mortaliteit, die voornamelijk oudere patiënten treft. De meest voorkomende ziekteverwekkers die longontsteking veroorzaken zijn Streptococcus pneumoniae en Haemophilus influenzae, maar bij de meeste patiënten wordt geen ziekteverwekker geïdentificeerd. Het is moeilijk om de ziekteverwekker van thuis-opgelopen longontsteking op het moment van ziekenhuisopname betrouwbaar te bepalen. Daarom starten artsen vaak met breedspectrumantibiotica die de grote die de grote meerderheid van mogelijke ziekteverwekkers aanpakken. Dit onderzoek laat zien dat er bij niet-ernstig zieke patiënten ruimte is om te starten met smalspectrum antibiotica en te wachten of dat aanslaat, voordat er naar andere antibiotica wordt gegrepen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMC Utrecht
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMC Utrecht
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcutrecht.nl/nieuws/minder-antibioticagebruik-door-begeleiding-arts
Originele titel: Minder antibioticagebruik door begeleiding arts
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2020-11-03

Relevante artikelen ...

Zolgensma beschikbaar voor baby’s met SMA De fabrikant heeft recent met het UMC Utrecht afspraken gemaakt over een zogenaamd Early Access Programma Het UMC Utrecht kan baby’s met de ernstige ... Ziekenhuis Wed, 10 Mar 2021, 16:09:07
Onderzoek naar thuismonitoring bij hartfalen? Het UMC Utrecht gaat de komende twee jaar onderzoeken wanneer telebegeleiding wel en niet effectief is Als patiënten met hartfalen thuis waarden als ... Ziekenhuis Sun, 17 Jan 2021, 08:07:31
Bij kritisch zieke COVID-19-patiënten is hoge dosis bloedverdunners niet effectief De studie wordt wel voortgezet onder minder ernstig zieke COVID-19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen Drie klinische studies die samen on... Ziekenhuis Sun, 03 Jan 2021, 08:16:46
Door chemokuur opgelopen hartschade niet direct merkbaar Dat blijkt uit UMC Utrecht-onderzoek Bepaalde soorten chemotherapie kunnen tot hartschade leiden. Patiënten van wie bijvoorbeeld de pompfunctie van h... Ziekenhuis Thu, 12 Nov 2020, 14:16:09
Hersenschorsafwijking wereldwijd beter gediagnosticeerd Aangeboren afwijkingen van de hersenschors (MCD) kunnen divers zijn Aangeboren afwijkingen van de hersenschors (malformations of cortical development... Ziekenhuis Tue, 15 Sep 2020, 08:47:06
Veel gevolgen voor dragers van resistente bacteriën Resistente bacteriën vormen vooral een bedreiging voor ernstig zieke patiënten in ziekenhuizen en andere kwetsbare mensen Quarantaine en isolatie zij... Ziekenhuis Thu, 10 Sep 2020, 14:40:05