92% van de ziekenhuizen geeft aan de kritieke planbare zorg wel volgens planning te kunnen leveren

De druk op ziekenhuizen neemt deze week verder af (peilmoment maandag 12 juli). Wel zijn er nog steeds enkele ziekenhuizen die aangeven de kritieke planbare zorg, zorg die binnen zes weken moet worden geleverd om gezondheidsschade te voorkomen, niet volledig volgens planning te kunnen leveren. De gevolgen van het toenemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Nederland zijn nog niet terug te zien in een stijgende druk op de ziekenhuizen. 

92% van de ziekenhuizen geeft aan de kritieke planbare zorg volgens planning te kunnen leveren. Dat is een lichte verbetering ten opzichte van vorige week. 4 ziekenhuizen geven aan dat zij deze zorg slechts deels of helemaal niet kunnen leveren. 2 van deze ziekenhuizen melden dit ook niet binnen de norm van zes weken te kunnen leveren.  

Het aantal verwijzingen dat huisartsen voor patiënten uitschrijven naar de ziekenhuizen en zelfstandige klinieken ligt op een vrijwel normaal niveau: 98% van wat we zonder corona zouden verwachten. We zien dat het aantal verwijzingen naar de kindergeneeskunde aanzienlijk is toegenomen. Mogelijk is dit gerelateerd aan de toename van infectieziektes en de RS-virus epidemie in deze periode. Ook zien wij een, te verwachten aan de zomerperiode gerelateerde, piek in het aantal verwijzingen naar dermatologie. 

Passende inhaalzorg
Het afgelopen jaar is veel (niet urgente) zorg uitgesteld. Nu de druk in de ziekenhuizen afneemt, komt er naar verwachting straks weer ruimte om uitgestelde zorg te leveren. Hierbij is het noodzakelijk om in te zetten op de principes van passende zorg en rekening te houden met het herstel van zorgprofessionals. 

Ziekenhuizen maken op dit moment in overleg met zorgverzekeraars plannen om na de zomervakantie te starten met het verlenen van inhaalzorg. Deze plannen geven meer inzicht in welke inhaalzorg ziekenhuizen denken te moeten leveren, en hoe ze aan deze zorgvraag kunnen voldoen. Hierbij wordt rekening gehouden met onzekere factoren als de ontwikkeling rondom het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames, en het nog onbekend aantal patiënten dat zich de komende tijd extra kan gaan melden.

De gemaakte plannen vormen de basis voor de samenwerking tussen ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, andere zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om de samenwerking tussen zorgaanbieders te stimuleren en te acteren op knelpunten. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om met elkaar het maximale te doen om toegang tot zorg voor patiënten die dat nodig hebben te borgen. 

Integrale monitor
De NZa werkt met alle partijen aan een integrale monitor die inzicht moet geven in zorgvraag, wachttijden en knelpunten over alle sectoren. De eerste versie van deze monitor wordt eind augustus verwacht. De monitor zal doorlopend worden doorontwikkeld, zodat het door de tijd heen een steeds beter beeld geeft van de toegankelijkheid van zorg.

Daarnaast werken Patiëntenfederatie Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Zorgverzekeraars Nederland, het ministerie van VWS en de NZa de komende tijd aan goede communicatie voor patiënten. Patiënten die wachten op zorg kunnen hierover in gesprek met hun huisarts of hun zorgverzekeraar benaderen voor zorgbemiddeling. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Nog steeds kunnen niet alle ziekenhuizen kritieke planbare zorg volledig volgens planning leveren, wel worden plannen voor inhaalzorg gemaakt
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 15 juli 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!