Goed zicht op het voorkomen van deze infecties is belangrijk om indien nodig de juiste maatregelen te kunnen nemen

Om goed zicht te krijgen in hoe vaak luchtweginfecties in Nederland voorkomen, is het belangrijk te weten hoeveel patiënten met een luchtweginfectie in het ziekenhuis worden opgenomen. Dit kan het beste door automatische registratie van gegevens die routinematig in het ziekenhuis worden verzameld. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sierk Marbus.

Acute luchtweginfecties, zoals infecties veroorzaakt door influenzavirus, de pneumokokkenbacterie en SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2, veroorzaken wereldwijd veel ziekte en sterfte. Goed zicht op het voorkomen van deze infecties is belangrijk om indien nodig de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Surveillancesystemen in kaart gebracht
Marbus onderzocht hoe een surveillancesysteem in ziekenhuizen opgezet kan worden. Er bestaan al surveillancesystemen die gebruikmaken van gegevens over patiënten met luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk (in samenwerking met Nivel) en van de totale sterfte in Nederland (in samenwerking met CBS Centraal Bureau voor de Statistiek ). Maar in die systemen ontbreken gegevens over ziekenhuisopnames. Marbus heeft verschillende mogelijkheden van surveillance in kaart gebracht. Het blijkt dat een geautomatiseerd systeem dat gebruik maakt van data die in ziekenhuizen routinematig verzameld worden de beste optie is. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt. In zo’n systeem zullen de gegevens zo versleuteld worden dat ze voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  niet herleidbaar zijn naar personen.

Langdurig houdbaar systeem
Voor de COVID-19 surveillance in ziekenhuizen COVID-19 werkt het RIVM samen met stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) en LCPS (Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding). Deze data worden speciaal verzameld in het kader van de COVID-19-epidemie. Ziekenhuizen verzamelen gegevens over het aantal COVID-19-patiënten dat opgenomen is en hoe de ziekte bij hen verloopt. Dit is erg tijdrovend voor de ziekenhuizen en niet houdbaar voor de lange termijn. 

Om een langdurig houdbaar systeem op te zetten dat zowel gebruikt kan worden tijdens een epidemie als daarbuiten, is de inzet van een geautomatiseerd systeem nodig. Op deze manier zijn we beter voorbereid op nieuwe uitbraken van bekende en nieuwe luchtweginfectieziekten.

Lees het proefschrift Severe acute respiratory infections, the missing link in the surveillance pyramid

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/zicht-op-ziekenhuisopnames-voor-acute-luchtweginfecties
Originele titel: Zicht op ziekenhuisopnames voor acute luchtweginfecties
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-09-22


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com