Bijna een kwart van de patiënten met diepe veneuze trombose had in de twee jaar na de diagnose geen controleafspraak in het ziekenhuis

Patiënten die voor het eerst gediagnosticeerd zijn met diepe veneuze trombose of longembolie krijgen in de eerste weken daarna vaak geen controleafspraak bij een arts of verpleegkundige. Dertig procent van de poliklinisch gediagnosticeerde patiënten met longembolie heeft zelfs geen controleafspraak in de twee jaar na de diagnose. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel en het Zorginstituut, dat is uitgevoerd binnen de Onderzoekswerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’

Uit eerder onderzoek van het Nivel bleek dat er nog verbeteringen mogelijk zijn in de bestaande richtlijnen voor nazorg voor patiënten met diepe veneuze trombose, aangezien hierin weinig concrete handvatten staan over hoe deze nazorg moet worden georganiseerd. Het is onduidelijk of de nazorg zou moeten plaatsvinden bij de medisch specialist, bij de huisarts of beide. Uit ander Nivel-onderzoek bleek  ook dat patiënten behoefte hebben aan meer en structurele nazorg. Om na te gaan hoe op dit moment nazorg wordt geboden en waar verdere verbeterpunten liggen hebben we inzichtelijk gemaakt hoe vaak, waar en wanneer er controleafspraken plaatsvinden. Dit deden we op basis van analyses van gekoppelde gegevens van ziekenhuisdeclaraties en gegevens uit elektronisch patiëntendossiers van huisartsen.

Meer houvast nodig voor betere nazorg
Bijna een kwart van de patiënten met diepe veneuze trombose had in de twee jaar na de diagnose geen controleafspraak in het ziekenhuis en 40% had geen controleafspraak bij de huisarts. Eén op de acht patiënten had geen enkele afspraak in ziekenhuis of bij de huisarts. Bij patiënten die poliklinische (zonder ziekenhuisopname) gediagnosticeerd zijn met longembolie liggen de cijfers van patiënten zonder controleafspraak nog iets hoger. Consistente richtlijnen en goed onderbouwde aanbevelingen zou de nazorg voor patiënten kunnen verbeteren.

Over het onderzoek
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden binnen de onderzoekwerkplaats ‘Routine zorgdata voor passende zorg’ van het Nivel en het Zorginstituut. Binnen deze samenwerking wordt kennis en expertise over de zorg, het zorgstelsel en de aard en bruikbaarheid van routine zorgdata bijeengebracht. Daarnaast wordt binnen de werkplaats een data-infrastructuur gecreëerd waarmee de anonieme gegevens van Nivel Zorgregistraties Eerstelijn op patiëntniveau kunnen worden gekoppeld aan declaratiegegevens om daarmee vraagstukken rondom passende zorg te beantwoorden. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van patiënten die in 2016 en 2017 gediagnosticeerd zijn met diepe veneuze trombose of longembolie.

Publicatie: Controleafspraken bij patiënten met nieuw event diepe veneuze trombose of longembolie: onderzoeksresultaten vanuit de onderzoekswerkplaats ‘routine zorgdata voor passende zorg’

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nazorg-voor-patienten-met-diepe-veneuze-trombose-longembolie-vaak-niet-goed-geregeld
Originele titel: Nazorg voor patiënten met diepe veneuze trombose of longembolie vaak niet goed geregeld
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-10-04

Relevante artikelen ...

Sneldiagnostiek bij prostaatkanker in het St. Antonius Prostaatkanker is bij mannen de meest voorkomende vorm van kanker Prostaatkanker of toch niet? In het St. Antonius Ziekenhuis is die vraag voortaan d... Ziekenhuis Thu, 13 Jan 2022, 11:36:04
Kinderen met actieve inflammatoire darmziekte hebben een verhoogd risico op trombose Vooral kinderen met IBD die in het ziekenhuis zijn opgenomen vanwege een opvlamming van de ziekte, hebben een hoger risico Trombose bij kinderen is z... Ziekenhuis Mon, 04 Oct 2021, 18:12:00
Stapelingsziekte vraagt om een betere behandeling Aangeboren erfelijke stofwisselingsziekten bestaan uit verschillende genetische aandoeningen, waaronder stapelingsziekten Bij erfelijke stapelingszie... Ziekenhuis Wed, 16 Dec 2020, 19:26:02
Methode om longkanker op te sporen is verbeterd Jaarlijks krijgen zo’n 13.000 mensen de diagnose longkanker Onderzoekers van het Radboudumc gebruiken als enige in Nederland een nieuwe methode die h... Ziekenhuis Sun, 19 Jul 2020, 06:43:08
Voor ongeneeslijk zieke patiënt is zelfmanagementondersteuning belangrijk Zelfmanagementondersteuning zou binnen  het verpleegkundig onderwijs geintegreerd moeten worden Verpleegkundigen die zelfmanagementondersteuni... Ziekenhuis Wed, 04 Mar 2020, 11:23:03
Nationaal plan nodig voor bestrijding huidkanker Jaarlijks komen er bijna 70.000 nieuwe huidkankerpatiënten bij Het aantal patiënten met huidkanker stijgt snel en zal de komende jaren blijven stijge... Ziekenhuis Tue, 29 Oct 2019, 09:48:18

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com