Effectiviteit vaccins tegen ziekenhuisopnames blijft hoog

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen is 17 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de ICintensive care is die kans als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein.

Effectiviteit vaccins tegen ziekenhuisopnames blijft hoog
Vaccinatie beschermt goed tegen ziekte door een besmetting met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, en zeer goed tegen ernstige COVID-19. Op dit moment is 84 procent van iedereen van 18 jaar en ouder gevaccineerd. Dit percentage stijgt nog mondjesmaat. 

Uit nieuwe analyses van ziekenhuis- en ICintensive care-opnames tot en met 31 oktober 2021, blijkt een nagenoeg onveranderde hoge werkzaamheid van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuisopname (94%) en IC-opname (97%) over de periode juli-oktober. Dit betekent dat de kans voor volledig gevaccineerden om met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden 17 keer kleiner is dan voor ongevaccineerden. De kans om op de IC opgenomen te worden is 33 keer kleiner.

De vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname in leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder is 89%. Dit is minder hoog dan de vaccineffectiviteit in jongere leeftijdsgroepen. De kans op opname was ruim negen maal hoger bij ongevaccineerde dan bij gevaccineerde personen van 70 jaar en ouder. Van elke 100.000 mensen van 70 jaar en ouder die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, werden in oktober gemiddeld per dag 5,1 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis (figuur 1). Dit was 6,0 voor ongevaccineerden en 0,89 voor gedeeltelijk gevaccineerden. Van iedere 100.000 gevaccineerde personen vanaf 70 jaar werden in oktober gemiddeld per dag 0,82 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Ondanks volledige vaccinatie kunnen mensen besmet worden met SARS -CoV-2 en soms in het ziekenhuis opgenomen worden. Omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, neemt ook het aandeel gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis toe. Vanaf het begin van de epidemie hebben ouderen (en kwetsbaren) meer kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen. Ook na vaccinatie blijft dat patroon zichtbaar. Oudere patiënten maken nu een groter deel van alle opgenomen patiënten uit.

Leeftijd en vaccinatiestatus opgenomen patiënten
De ongevaccineerde COVID-19 patiënten (mediane leeftijd van 59 jaar in oktober) zijn aanzienlijk jonger dan volledig gevaccineerde COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen (mediane leeftijd van 77 jaar in oktober).

Met het oplopend aantal SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 besmettingen is er een relatief sterke stijging van het aantal in het ziekenhuis opgenomen personen in de leeftijdsgroep vanaf 70 jaar (figuur 2) te zien. Ruim 90% van iedereen van 70 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, maar vaccins beschermen iets minder goed bij ouderen (vaccineffectiviteit  89% onder 70+ers) dan bij mensen van 50-69 jaar (96%) en mensen van 12-49 jaar (97%). Met de toename van het aantal oudere patiënten in het ziekenhuis neemt ook het aandeel volledig gevaccineerden in het ziekenhuis toe.

Het aandeel volledig gevaccineerde patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen is geen indicatie voor de mate waarin vaccinatie beschermt tegen ziekenhuisopname. De enige maat die hiervoor wel bruikbaar is, is de vaccin-effectiviteit. Deze is nog steeds hoog. De laatste analyses laten zien dat de VEvaccineffectiviteit recent een fractie lager is (93% voor ziekenhuisopname en 96% voor ICintensive care-opname in de laatste 8 weken; 1 procentpunt lager dan over de hele periode juli-oktober) en er een kleine afname is van de vaccineffectiviteit naarmate het langer geleden is dat iemand gevaccineerd is. Dit kan ook een gevolg zijn van de hoge infectiedruk op dit moment.

Data die gebruikt zijn voor deze pagina betreffen NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 opgenomen t/m 31 oktober 2021 en beschikbaar op 1 november 2021, die verrijkt zijn met vaccinatiegegevens uit het centrale COVID-19 vaccinatieregister (CIMS). Verdere uitleg over hoe die data tot stand komt, is te vinden in deze rapportage over effectiviteit van vaccinatie.

Meer weten? Bekijk de video: Aandeel gevaccineerden in ziekenhuis

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/ongevaccineerde-COVID-19-pati%C3%ABnten-in-het-ziekenhuis-bijna-20jaar-jonger-dan-gevaccineerde
Originele titel: Ongevaccineerde COVID-19 patiënten in het ziekenhuis bijna 20 jaar jonger dan gevaccineerde
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-03

Relevante artikelen ...

Volg bezoekadvies op ter bescherming kwetsbare patiënt De druk op ziekenhuispersoneel blijft hoog en er wordt hard gewerkt om de uitgestelde zorg in te halen Nu de vaccinatiegraad hoog genoeg is, nam de o... Ziekenhuis Sun, 26 Sep 2021, 05:48:34
Opletten dat vochtbalans in orde is Voor verpleegkundigen en artsen op de intensive care is toediening van infuusvloeistoffen een alledaagse handeling Patiënten met traumatisch hersenle... Ziekenhuis Mon, 26 Jul 2021, 14:29:40
Doorzettende dalende trend De basismaatregelen en je laten vaccineren blijven belangrijk als we willen dat deze trend zo doorgaat De daling van het aantal meldingen van posit... Ziekenhuis Tue, 08 Jun 2021, 11:12:29
Lichte afname druk op de zorg Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) De druk op de ziekenhuiszorg als gevolg van COVID-19 blijft hoog, maa... Ziekenhuis Thu, 20 May 2021, 13:06:24
Afname diagnoses hepatitis B en C tijdens pandemie Hepatitis B en C zijn meldingsplichtige infectieziekten Het aantal diagnoses van chronische hepatitis B en C is gedurende de Covid-pandemie met 40 ... Ziekenhuis Wed, 05 May 2021, 08:12:17
Bij opname blijken COVID-patiënten vaak al eigen antistoffen te hebben De ConCOVID-studie is daarom tijdelijk gepauzeerd Ernstig zieke COVID-patiënten blijken op de dag van ziekenhuisopname vaak al zelf antistoffen aan t... Ziekenhuis Tue, 07 Jul 2020, 09:59:10

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com