Effectiviteit vaccins tegen ziekenhuisopnames blijft hoog

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen is 17 keer lager dan voor een niet-gevaccineerde. Voor de ICintensive care is die kans als volledig gevaccineerde 33 keer zo klein.

Effectiviteit vaccins tegen ziekenhuisopnames blijft hoog
Vaccinatie beschermt goed tegen ziekte door een besmetting met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, en zeer goed tegen ernstige COVID-19. Op dit moment is 84 procent van iedereen van 18 jaar en ouder gevaccineerd. Dit percentage stijgt nog mondjesmaat. 

Uit nieuwe analyses van ziekenhuis- en ICintensive care-opnames tot en met 31 oktober 2021, blijkt een nagenoeg onveranderde hoge werkzaamheid van COVID-19 vaccinatie tegen ziekenhuisopname (94%) en IC-opname (97%) over de periode juli-oktober. Dit betekent dat de kans voor volledig gevaccineerden om met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden 17 keer kleiner is dan voor ongevaccineerden. De kans om op de IC opgenomen te worden is 33 keer kleiner.

De vaccineffectiviteit tegen ziekenhuisopname in leeftijdsgroep van 70 jaar en ouder is 89%. Dit is minder hoog dan de vaccineffectiviteit in jongere leeftijdsgroepen. De kans op opname was ruim negen maal hoger bij ongevaccineerde dan bij gevaccineerde personen van 70 jaar en ouder. Van elke 100.000 mensen van 70 jaar en ouder die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, werden in oktober gemiddeld per dag 5,1 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis (figuur 1). Dit was 6,0 voor ongevaccineerden en 0,89 voor gedeeltelijk gevaccineerden. Van iedere 100.000 gevaccineerde personen vanaf 70 jaar werden in oktober gemiddeld per dag 0,82 personen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis.

Ondanks volledige vaccinatie kunnen mensen besmet worden met SARS -CoV-2 en soms in het ziekenhuis opgenomen worden. Omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn, neemt ook het aandeel gevaccineerde patiënten in het ziekenhuis toe. Vanaf het begin van de epidemie hebben ouderen (en kwetsbaren) meer kans om met COVID-19 in het ziekenhuis te worden opgenomen. Ook na vaccinatie blijft dat patroon zichtbaar. Oudere patiënten maken nu een groter deel van alle opgenomen patiënten uit.

Leeftijd en vaccinatiestatus opgenomen patiënten
De ongevaccineerde COVID-19 patiënten (mediane leeftijd van 59 jaar in oktober) zijn aanzienlijk jonger dan volledig gevaccineerde COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen (mediane leeftijd van 77 jaar in oktober).

Met het oplopend aantal SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 besmettingen is er een relatief sterke stijging van het aantal in het ziekenhuis opgenomen personen in de leeftijdsgroep vanaf 70 jaar (figuur 2) te zien. Ruim 90% van iedereen van 70 jaar en ouder is volledig gevaccineerd, maar vaccins beschermen iets minder goed bij ouderen (vaccineffectiviteit  89% onder 70+ers) dan bij mensen van 50-69 jaar (96%) en mensen van 12-49 jaar (97%). Met de toename van het aantal oudere patiënten in het ziekenhuis neemt ook het aandeel volledig gevaccineerden in het ziekenhuis toe.

Het aandeel volledig gevaccineerde patiënten dat met COVID-19 in het ziekenhuis wordt opgenomen is geen indicatie voor de mate waarin vaccinatie beschermt tegen ziekenhuisopname. De enige maat die hiervoor wel bruikbaar is, is de vaccin-effectiviteit. Deze is nog steeds hoog. De laatste analyses laten zien dat de VEvaccineffectiviteit recent een fractie lager is (93% voor ziekenhuisopname en 96% voor ICintensive care-opname in de laatste 8 weken; 1 procentpunt lager dan over de hele periode juli-oktober) en er een kleine afname is van de vaccineffectiviteit naarmate het langer geleden is dat iemand gevaccineerd is. Dit kan ook een gevolg zijn van de hoge infectiedruk op dit moment.

Data die gebruikt zijn voor deze pagina betreffen NICE-gegevens over ziekenhuisopnames van patiënten met COVID-19 opgenomen t/m 31 oktober 2021 en beschikbaar op 1 november 2021, die verrijkt zijn met vaccinatiegegevens uit het centrale COVID-19 vaccinatieregister (CIMS). Verdere uitleg over hoe die data tot stand komt, is te vinden in deze rapportage over effectiviteit van vaccinatie.

Meer weten? Bekijk de video: Aandeel gevaccineerden in ziekenhuis

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/ongevaccineerde-COVID-19-pati%C3%ABnten-in-het-ziekenhuis-bijna-20jaar-jonger-dan-gevaccineerde
Originele titel: Ongevaccineerde COVID-19 patiënten in het ziekenhuis bijna 20 jaar jonger dan gevaccineerde
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-11-03

Relevante artikelen ...

4 op de 5 COVID-19-patiënten op de IC is niet gevaccineerd Tussen 1 september en 3 oktober waren 4 op de 5 COVID-19-patiënten op de intensive care ongevaccineerd 4 op 5 COVID-19-patiënten op de intensive care... Ziekenhuis Fri, 15 Oct 2021, 18:17:10
Onderzoek naar het voorkomen opnames door acute luchtweginfecties Goed zicht op het voorkomen van deze infecties is belangrijk om indien nodig de juiste maatregelen te kunnen nemen Om goed zicht te krijgen in hoe va... Ziekenhuis Wed, 22 Sep 2021, 09:34:36
Deel COVID-19-patiënten geholpen door bloedverdunners Een hoge dosis bloedverdunners kan voorkomen dat patiënten die zijn opgenomen op de afdeling ernstig ziek worden Behandeling met hogere doses bloedve... Ziekenhuis Fri, 06 Aug 2021, 15:58:04
De rol van (anti)stolling bij COVID-patiënten na een jaar corona Mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis belandden, bleken daardoor veel vaker dan verwacht te lijden aan trombose COVID-patiënten in het ziekenhuis... Ziekenhuis Wed, 19 May 2021, 13:30:23
Minder registratielast en meer kwaliteitsverbeteringen door Zinvolle Registratie Door het reduceren van het aantal registraties ontstaat meer tijd voor het verbeteren van de zorg Gedurende twee jaar werkten verschillende afdelinge... Ziekenhuis Mon, 01 Feb 2021, 11:46:22
Stagnatie daling besmettingen is reden tot zorg De hoge druk op de ziekenhuizen houdt langer aan De periode waarin wekelijks meer dan 1000 nieuwe covid-19 patiënten in het ziekenhuis worden opgenom... Ziekenhuis Mon, 30 Nov 2020, 08:12:37