In sommige ziekenhuizen zijn tekorten van deze geneesmiddelen ontstaan

Door de toename van het aantal patiënten met COVID-19 en daarmee de toename van het aantal behandelingen met RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab), zijn in sommige ziekenhuizen tekorten van deze geneesmiddelen ontstaan. Tegelijkertijd hebben andere ziekenhuizen nog wel voldoende voorraad van deze ontstekingsremmers. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft daarom besloten dat deze geneesmiddelen tijdelijk mogen worden uitgewisseld tussen ziekenhuisapotheken. 

Het uitwisselen van geneesmiddelen tussen apotheken is in strijd met de Geneesmiddelenwet. IGJ staat nu tijdelijk toe dat ziekenhuisapotheken hun voorraad mogen uitwisselen om hiermee tekorten te voorkomen. Dit geldt ook voor de voorraad die nog niet op naam is gesteld (anonieme voorraad).

RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) zijn geregistreerde geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende vormen van reuma. Ook wordt het gebruikt bij patiënten die immuuntherapie (CAR-T) tegen kanker krijgen en door de therapie last hebben van ernstige ontstekingsreacties. Het Europees medicijnagentschap EMA is in augustus gestart met de beoordeling van RoActemra® (tocilizumab) voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten.

Voorwaarden
IGJ vindt het belangrijk dat de nog aanwezige voorraad van deze geneesmiddelen zo goed mogelijk wordt ingezet voor patiënten die dit nodig hebben. Er gelden wel voorwaarden:

  • de vragende ziekenhuisapotheker moet schriftelijk om het geneesmiddel verzoeken;
  • de ontvangst en verstrekking ervan moet achteraf kunnen worden aangetoond;
  • ook de leverende ziekenhuisapotheker moet een sluitende administratie te voeren;
  • het betreft uitsluitend RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) die in de betreffende ziekenhuisapotheek in de (anonieme) voorraad staat; en
  • de apothekers moeten het vervoer van deze geneesmiddelen  zo organiseren dat de kwaliteit geborgd is.

Om de patiënt een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden, staat IGJ het onder voorwaarden toe dat (anonieme) voorraden geneesmiddelen worden overgedragen tussen ziekenhuisapotheken. Normaal mag dat niet, maar voor deze specifieke situatie en alleen voor de middelen RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) mag nu worden afgeweken van de geldende wetgeving. IGJ zal hierop in ieder geval tot 1 februari 2022 niet handhaven.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/11/09/uitwisselen-van-tocilizumab-en-sarilumab-tussen-ziekenhuisapotheken-tijdelijk-toegestaan
Originele titel: Uitwisselen van tocilizumab en sarilumab tussen ziekenhuisapotheken tijdelijk toegestaan
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-11-09

Relevante artikelen ...

Druk op ziekenhuizen door meer coronapatiënten neemt toe Gezien de omstandigheden zijn de ziekenhuizen tot nu toe nog in staat goede en veilige zorg te bieden, concludeert de inspectie De Inspectie Gezondhe... Ziekenhuis Thu, 08 Oct 2020, 12:06:18
Ademhalingsfunctie lijkt te verbeteren door ontstekingsremmer Anakinra Ondanks de bemoedigende gegevens is het aantal patiënten in dit onderzoek nog te klein om harde conclusies te trekken Een Grieks-Nijmeegs onderzoek n... Ziekenhuis Tue, 19 May 2020, 18:04:27
Betaalbaarheid geneesmiddelen medische-specialistische zorg staan onder druk Dat blijkt uit de monitor geneesmiddelen medisch-specialistische zorg 2020 De betaalbaarheid van geneesmiddelen in de medische-specialistische zorg... Ziekenhuis Mon, 11 May 2020, 12:28:55
inspectie vraagt ziekenhuizen om maximale beddencapaciteit vrij te maken De IGJ roept de ziekenhuizen op om meer bedden voor klinische zorg en op de intensive care beschikbaar te krijgen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeu... Ziekenhuis Mon, 30 Mar 2020, 06:40:04
Toestemming voor geneesmiddel Zolgensma bij twee patiënten Het gaat om de mogelijke behandeling van twee kinderen die lijden aan de zeldzame progressieve spierziekte SMA Na een aanvraag daartoe vanuit het UMC... Ziekenhuis Mon, 03 Feb 2020, 14:36:08
Heeft longkankerpatiënt baat bij dure immuuntherapie De e-nose kan voorspellen of een patiënt met uitgezaaide longtumor baat heeft bij immuuntherapie Met een simpele ademanalyse voorspellen of een patië... Ziekenhuis Wed, 18 Sep 2019, 13:06:11