In sommige ziekenhuizen zijn tekorten van deze geneesmiddelen ontstaan

Door de toename van het aantal patiënten met COVID-19 en daarmee de toename van het aantal behandelingen met RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab), zijn in sommige ziekenhuizen tekorten van deze geneesmiddelen ontstaan. Tegelijkertijd hebben andere ziekenhuizen nog wel voldoende voorraad van deze ontstekingsremmers. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft daarom besloten dat deze geneesmiddelen tijdelijk mogen worden uitgewisseld tussen ziekenhuisapotheken. 

Het uitwisselen van geneesmiddelen tussen apotheken is in strijd met de Geneesmiddelenwet. IGJ staat nu tijdelijk toe dat ziekenhuisapotheken hun voorraad mogen uitwisselen om hiermee tekorten te voorkomen. Dit geldt ook voor de voorraad die nog niet op naam is gesteld (anonieme voorraad).

RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) zijn geregistreerde geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende vormen van reuma. Ook wordt het gebruikt bij patiënten die immuuntherapie (CAR-T) tegen kanker krijgen en door de therapie last hebben van ernstige ontstekingsreacties. Het Europees medicijnagentschap EMA is in augustus gestart met de beoordeling van RoActemra® (tocilizumab) voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten.

Voorwaarden
IGJ vindt het belangrijk dat de nog aanwezige voorraad van deze geneesmiddelen zo goed mogelijk wordt ingezet voor patiënten die dit nodig hebben. Er gelden wel voorwaarden:

 • de vragende ziekenhuisapotheker moet schriftelijk om het geneesmiddel verzoeken;
 • de ontvangst en verstrekking ervan moet achteraf kunnen worden aangetoond;
 • ook de leverende ziekenhuisapotheker moet een sluitende administratie te voeren;
 • het betreft uitsluitend RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) die in de betreffende ziekenhuisapotheek in de (anonieme) voorraad staat; en
 • de apothekers moeten het vervoer van deze geneesmiddelen  zo organiseren dat de kwaliteit geborgd is.

Om de patiënt een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden, staat IGJ het onder voorwaarden toe dat (anonieme) voorraden geneesmiddelen worden overgedragen tussen ziekenhuisapotheken. Normaal mag dat niet, maar voor deze specifieke situatie en alleen voor de middelen RoActemra® (tocilizumab) en Kevzara® (sarilumab) mag nu worden afgeweken van de geldende wetgeving. IGJ zal hierop in ieder geval tot 1 februari 2022 niet handhaven.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGJ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Uitwisselen van tocilizumab en sarilumab tussen ziekenhuisapotheken tijdelijk toegestaan
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 09 nov 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!