Alle instellingen hebben de overtreding inmiddels beëindigd

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarschuwt drie ziekenhuizen omdat ze een nieuwe behandeling voor artrose met een kniedistractor onjuist hebben geregistreerd en gedeclareerd. Alle instellingen hebben de overtreding inmiddels beëindigd

Verzekerde zorg
De ziekenhuizen registreerden voor de nieuwe behandeling onjuiste zorgactiviteiten en declareerden deze daardoor als verzekerde zorg, terwijl de behandeling nu niet in de basisverzekering valt. Het Zorginstituut Nederland heeft recent geoordeeld dat er onvoldoende bewijs is dat een kniedistractie net zo goed is als een totale knieprothese. Dat betekent dat de behandeling niet vanuit de basisverzekering vergoed kan worden.

Het Zorginstituut noemt de behandeling wel veelbelovend. Als er meer onderzoek van goede kwaliteit is gedaan, kan het Zorginstituut kniedistractie opnieuw beoordelen. Tot die tijd is het declareren van de behandeling als verzekerde zorg onrechtmatig en moeten instellingen de behandeling uit eigen middelen betalen of hierover overleggen met zorgverzekeraars. Samen kunnen verzekeraar en aanbieder een innovatieaanvraag indienen bij de NZa.

Innovatie
De NZa steunt van harte innovaties die kunnen bijdragen aan passende zorg. Wij zien dat zorgaanbieders in de praktijk moeten manoeuvreren om innovaties een plek te geven en dat dit niet altijd probleemloos verloopt. Daarom blijven wij – samen met zorgaanbieders en het Zorginstituut – kijken naar hoe wij innovatieve zorg verder kunnen stimuleren en tegelijkertijd de correcte declaratie daarvan kunnen borgen. Als zorgaanbieders dilemma’s ervaren bij het registreren en declareren van zorginnovaties, dan kunnen zij dat bij ons melden.

Gepaste maatregelen
Het kan zijn dat ook andere zorgaanbieders die deze behandeling uitvoeren deze verkeerd registreren en declareren. Wij verwachten dat zij gepaste maatregelen treffen als dat zo is. Het is aan de zorgverzekeraars om te beslissen hoe om te gaan met declaraties die ten onrechte onder de basisverzekering zijn vergoed.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: NZa waarschuwt ziekenhuizen over declaratie nieuwe behandeling bij artrose
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 jan 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!