Ondanks de hogere kosten, mede als gevolg van corona, is door onder andere de hogere opbrengsten van labtesten een goed financieel resultaat behaald

Het Maasstad Ziekenhuis heeft 2021 opnieuw afgesloten met positieve cijfers ondanks corona. Het resultaat van 8,6 miljoen euro is boven het begrote resultaat uitgekomen. Hierdoor komt het eigen vermogen van het ziekenhuis op 112 miljoen euro en de solvabiliteit op 32,04%. Daarmee heeft het ziekenhuis wederom een sterke financiele positie weten te bereiken. 

Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur is tevreden. “In 2021 was de druk voor onze medewerkers hoog, zowel mentaal als fysiek. We hebben te maken gehad met de dreiging van ‘code zwart’ en uitval van collega’s. De raad van bestuur heeft respect voor de gedrevenheid die getoond werd om zorg te kunnen blijven leveren aan onze patiënten en zorg te dragen voor elkaar. We hebben daarnaast de juiste investeringen kunnen doen en uiteindelijk een goed financieel resultaat behaald. Daar zijn we erg trots op.”

Positief financieel resultaat
Ondanks de hogere kosten, mede als gevolg van corona, is door onder andere de hogere opbrengsten van labtesten een goed financieel resultaat behaald. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat van vorig jaar. Daarnaast is de financiële positie versterkt door het aantrekken van een nieuwe financiering van € 100 mln. Ook het onlangs afgesloten ‘waardegedreven’ zorgcontract met zorgverzekeraars geeft ruimte om in de toekomst verder te kunnen blijven investeren. 

Ontwikkelingen in 2021
Wietske Vrijland, lid raad van bestuur: “In 2021 hebben we als ziekenhuis niet stilgestaan. Door corona zijn meerdere innovaties versneld doorgevoerd. Er is intensief samengewerkt met onze landelijke en regionale partners. Daarnaast zijn er vijf topklinische functies erkend, hebben we een vernieuwde wervingscampagne gelanceerd en zijn de ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers uitgebreid om meer zorgprofessionals aan te trekken. Verder zijn de operatiekamers uitgebreid met een hybride OK en een derde operatierobot. We kijken dan ook terug op een succesvol jaar, zowel op het gebied van ontwikkelingen in de zorg als financieel.”

Blik op de toekomst
Door het positieve resultaat kan het ziekenhuis ook de komende jaren weer investeren in initiatieven die aansluiten bij de vijf ambities die staan beschreven in de herijkte strategie. Langenbach, die per 1 juli start als directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis: “Een goede ontwikkeling is de start van ‘Samen Beslissen’, waar samen met de zorgverlener wordt gekeken welke zorg het beste bij een patiënt past. Dit gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de spreekkamer. Ook de bouw van het Spoedplein, waar de Spoedeisende Hulp en de huisartsenpost geïntegreerd gaan worden is een goed vooruitzicht. Dit past binnen onze ambitie om hét acute centrum van Rotterdam Zuid te worden. Hiermee kunnen we daadwerkelijk meer waarde toevoegen voor onze patiënten. Ik heb alle vertrouwen in de toekomst van dit mooie ziekenhuis.“

Het volledige jaarverslag is te lezen via: https://bit.ly/37XjAtK
 
Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Maasstad Ziekenhuis
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Maasstad Ziekenhuis
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Jaarverslag 2021: Ondanks corona goede resultaten geboekt
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 22 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!