Promotie onderzoek: Beperken functieverlies bij ouderen na ziekenhuisopname

Jaarlijks worden er in Nederland een kleine 300.000 ouderen (70+) acuut opgenomen in het ziekenhuis. Een deel van hen worstelt na thuiskomst met verschijnselen als verminderde spierkracht, depressie of ondervoeding, waardoor dagelijkse handelingen lastig(er) worden, weet Jesse Aarden. Hij is docent-onderzoeker bij de European School of Physiotherapie (ESP), van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en ontving in 2018 een NWO-promotiebeurs voor leraren vanuit de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Daarmee gaf hij zijn promotieonderzoek vorm. Wat zijn de oorzaken voor functieverlies bij acuut opgenomen ouderen? En hoe kunnen zorgverleners hen zo goed mogelijk ondersteunen? Op woensdag 1 juni verdedigt hij zijn proefschrift.

‘We staan in de zorg voor een enorme uitdaging’, aldus Jesse Aarden. ‘De komende jaren neemt de vergrijzing fors toe. Er zullen dus ook meer ouderen worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor kwetsbare ouderen is een ziekhuisopname soms net een duwtje in de verkeerde richting. Zij herstellen moeizaam en kunnen hun dagelijkse bezigheden na thuiskomst, zoals koken of douchen, lastig oppakken. Met de juiste ondersteuning kunnen we deze ouderen zo lang mogelijk op een prettig manier zelfstandig laten wonen en leven.’

Aarden is docent-onderzoeker bij de European School of Physiotherapie (ESP) onderdeel van de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool van Amsterdam. Onlangs werd hij aangesteld als initiator van het Smart Health and Vitality Lab, van het Centre of Expertise Urban Vitality (CoE UV), dat zich richt op Artificial Intelligence (AI) binnen de gezondheidszorg.

‘Tijdens een acute ziekenhuisopname raken ouderen vaak in een soort overlevingsmodus’, vervolgt hij. ‘Hun energie gaat primair naar de vitale organen, niet naar de spieren. Dit is noodzakelijk, maar zorgt ervoor dat ze fysiek achteruitgaan. Goede begeleiding tijdens én na een opname is daarom cruciaal.’

BEPERKENDE FACTOREN
Aarden startte zijn promotieonderzoek met een studie naar ouderen die na een operatie herstelden van een heupfractuur. ‘We ontdekten ruwweg drie categorieën. De eerste groep herstelt goed, de tweede en derde matig en slecht. Vooral de laatste groep, zo’n twintig tot dertig procent, heeft onze aandacht nodig om functieverlies zoveel mogelijk te beperken.  

Na zijn eerste studie bracht Aarden, samen met twee andere promovendi in een multidisciplinaire onderzoeksgroep, de factoren in kaart die kunnen zorgen voor functieverlies na een acute opname. De zogenaamde HOSPITAL-ADL-studie. ‘We bevroegen en testten vierhonderd ouderen, verdeeld over zes ziekenhuizen: het Amsterdam UMC, locatie AMC, het voormalige Slotervaartziekenhuis, het BovenIJ ziekenhuis, het Tergooi ziekenhuis, het Isala ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum. Door deze studie weten we dat er diverse factoren zijn – waaronder spierkracht, apathie, depressie en voeding - die bijdragen aan functieverlies na een acute ziekenhuisopname. Op het moment dat iemand heel depressief is of angst heeft om te vallen, is het belangrijk om deze factoren inzichtelijk te hebben voordat je begint met trainen. Daarom moet je als behandelaar een heel goede analyse maken van iemands situatie voordat je je behandeling start. Samenwerking met vakgenoten uit andere disciplines is daarbij essentieel.’

ONVOLDOENDE ZELFSTANDIG
Tijdens zijn derde studie deed Aarden onderzoek naar de relatie tussen spierkracht en fysiek functioneren. Hieruit bleek dat er een relatie bestaat tussen de spierkracht en het fysiek functioneren van acuut opgenomen ouderen. ‘Dat geeft een indicatie dat je het fysiek functioneren via verbetering van spierkracht kunt beïnvloeden. In een volgende studie zagen we overigens dat de spierkracht en -massa enigszins afnemen tijdens en direct na een ziekenhuisopname. Circa veertig procent van de herstellende ouderen waren drie maanden na ontslag uit het ziekenhuis nog onvoldoende in staat zelfstandig te functioneren. Tijdens de vijfde studie analyseerden we hoe actief ouderen waren in het ziekenhuis, met behulp van een activiteitenmeter om de pols, en welke invloed dit had op functieverlies. We ontdekten dat ouderen die minder actief waren in het ziekenhuis meer functieverlies ervoeren na ontslag.’

In een laatste studie werd gewerkt aan aanbevelingen voor de praktijk. ‘Dit deden we in een zogenaamde Delphi-studie met een panel van vijftien internationale experts. De belangrijkste uitkomst is dat er consensus is om een gepersonaliseerde oefeninterventie aan te bieden aan acuut opgenomen ouderen om functieverlies te voorkomen. Voorafgaand hieraan is altijd een uitgebreide analyse van de situatie en wensen van de oudere nodig.’

Voor verdere informatie kijk hier


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Hogeschool van Amsterdam
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Hogeschool van Amsterdam
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Beperken functieverlies bij ouderen na ziekenhuisopname
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 26 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!