Uit de data die de ziekenhuizen aanleveren blijkt dat de poliklinische zorg doorgaat maar dat niet alle klinische opnames en operaties kunnen plaatsvinden

Het aantal mensen dat wacht op een behandeling in een ziekenhuis is in mei vergelijkbaar met het aantal in april. 43% van de ziekenhuizen levert de planbare zorg volledig, vergeleken met een maand geleden is dit een stijging van 7%. Het ziekteverzuim onder zorgprofessionals laat een lichte daling zien maar is nog altijd hoog. Dit staat in de maandelijkse monitor Toegankelijkheid van de Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa vindt dit zorgelijk omdat ondanks deze ontwikkelingen en alle inspanningen in het zorgveld het maar niet lukt om de wachtlijsten te verkorten.

Planbare zorg
Uit de data die de ziekenhuizen aanleveren blijkt dat de poliklinische zorg doorgaat maar dat niet alle klinische opnames en operaties kunnen plaatsvinden. Het aantal operaties waar geen intensive care (IC) voor nodig is ligt inmiddels boven het niveau van voor de coronapandemie. De operaties waar wel een IC voor nodig is ligt er nog onder. De zelfstandige klinieken hebben de eerste maanden van dit jaar evenveel patiënten gezien als in 2021. Dit is een stijging van 30% vergeleken met 2019. Ook het aantal operaties dat is uitgevoerd in klinieken was ongeveer gelijk aan dat in 2021.

Ziekteverzuim
Zorgbreed laat het ziekteverzuim een daling zien van 1,9% maar het is nog altijd hoog: tussen de 7,5% en 9,9% in de verschillende sectoren. Ook het langdurig ziekteverzuim blijft hoog en daar zien we geen daling. De uitval van personeel vraagt nog steeds om een hoge mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen van zorgaanbieders.

Ggz
De wachttijden van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) laten voor het eerst een lichte daling zien, met name bij instellingen. Het aantal verwijzingen naar de ggz is al langere tijd hoger dan eerst, met name voor jongeren, en het ziekteverzuim onder zorgprofessionals is uitzonderlijk hoog. Om de toegankelijkheid van de ggz te verbeteren heeft de Stuurgroep Toegankelijkheid en Wachttijden ggz een ontwikkelagenda opgesteld.

Regionale verschillen
Het aantal mensen dat wacht op zorg daalt bij sommige specialismen maar stijgt bij andere. Dit verschilt per regio. De NZa vindt het van groot belang dat ziekenhuizen met wachttijden boven de treeknorm vaststellen hoe die wachttijden verkort kunnen worden en in dat kader ook de samenwerking met andere ziekenhuizen en zelfstandige klinieken met kortere wachttijden opzoeken. Patiënten kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of er elders sneller plek is (zorgbemiddeling).


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Planbare zorg opgeschaald en lichte daling ziekteverzuim heeft nog geen effect op wachtlijsten
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 31 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!