De NZa doet daarom onderzoek naar hoe zorgverzekeraars met hun inkoop inzetten op het wegwerken van de wachtlijsten

Ondanks alle inspanningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om uitgestelde zorg te leveren lukt het nog niet om de wachtlijsten substantieel te verkorten. De NZa vindt dit zorgelijk omdat volgens de data van ziekenhuizen er door de pandemie tussen de 100.000 en 120.000 mensen extra wachten op zorg. Een nieuwe impuls is hard nodig. In het kader ‘passende inhaalzorg msz’ heeft de NZa vorig jaar samen met alle relevante partijen geformuleerd wat nodig is om voortvarend de uitgestelde zorg in te halen. 

De NZa doet daarom onderzoek naar hoe zorgverzekeraars met hun inkoop inzetten op het wegwerken van de wachtlijsten. Daarnaast is het belangrijk om nog beter inzicht te krijgen in het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis en in de eventuele aanvullende zorgcapaciteit bij zelfstandige behandelcentra. Ook roepen we ziekenhuizen op om intensiever na te gaan welke (groepen) wachtenden ergens anders geholpen zouden kunnen worden en nadrukkelijker de samenwerking met andere zorgaanbieders te zoeken. Dit kunnen wij echter niet afdwingen. Aanvullend is het wenselijk dat de bekendheid van wachtenden met de mogelijkheid van zorgbemiddeling wordt vergroot. 

Inkoop zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars hebben een zorgplicht voor verzekerden. De NZa verwacht van zorgverzekeraars dat zij pro-actief in gesprek gaan met ziekenhuizen met lange wachtlijsten en dat zij met zorgaanbieders (financiële) concrete afspraken maken die oplossingsgerichtheid stimuleren. In de komende periode vinden er controlebezoeken plaats bij de vier grootste zorgverzekeraars zodat we kunnen vaststellen of zij maximaal hun rol pakken in het wegwerken van de uitgestelde zorg. Waar nodig zet de NZa aanvullende stappen. Wat de NZa van zorgverzekeraars verwacht in het kader van hun zorgplicht is uitgewerkt in ‘Handvatten bij de uitvoering van de zorgplicht’. 

Informatiepositie
We hebben in samenwerking met Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) informatie opgevraagd bij de zelfstandige behandelcentra om inzicht te krijgen in hoeveel extra zorg zij binnen de bestaande capaciteit kunnen leveren. Deze informatie moet zorgverzekeraars en ziekenhuizen helpen om gerichter de capaciteit van zelfstandige behandelcentra te benutten. Daarnaast blijven we monitoren hoeveel behandelingen ziekenhuizen nog moeten inhalen en hoe de wachttijden zich ontwikkelen.

Zorgbemiddeling
Patiënten die wachten op zorg kunnen ook de hulp van hun zorgverzekeraar inroepen om te kijken of er ergens anders sneller plek is. Tot nu toe wordt er door patiënten nog niet veel gebruik gemaakt van zorgbemiddeling. De NZa vindt het van belang dat de bekendheid van de mogelijkheid tot zorgbemiddeling onder wachtenden toeneemt en kijkt daarom naar mogelijkheden om zorgbemiddeling nog meer onder de aandacht te brengen. 

Beheersing van de wachtlijsten
De NZa vindt het van groot belang dat ziekenhuizen met wachtlijsten die langer zijn dan de zogenaamde ‘Treeknorm’, oplossingen zoeken om de wachtlijsten te verkorten. Dit vraagt er allereerst om dat ziekenhuizen goed inzicht hebben in wie er wachten. Op basis van dit inzicht kan gericht de samenwerking worden gezocht met zorgaanbieders in de regio die meer ruimte hebben. De NZa heeft geen formele bevoegdheden om dit bij ziekenhuizen af te dwingen, maar roept ziekenhuizen op deze stappen te zetten in het maatschappelijk belang. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/06/15/meer-nodig-om-wachtlijsten-ziekenhuizen-te-verkorten
Originele titel: Meer nodig om wachtlijsten ziekenhuizen te verkorten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-19

Relevante artikelen ...

Operatiecapaciteit wederom opgeschaald Deze week (peilmoment maandag 31 januari) is dat 15% minder dan normaal De Nederlandse ziekenhuizen geven aan dat ze hun operatiecapaciteit weer verd... Ziekenhuis Wed, 02 Feb 2022, 16:25:19
Operatiecapaciteit opgeschaald Deze opschaling lijkt verband te houden met de afname van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen De operatiecapaciteit in Nederlandse ziekenhu... Ziekenhuis Tue, 11 Jan 2022, 14:52:58
Operatiecapaciteit ziekenhuizen voor een kwart afgeschaald Ziekenhuizen schalen hun zorg verder af om de noodzakelijke IC-capaciteit vrij te maken Op dit moment is bijna een kwart van de Nederlandse operatiek... Ziekenhuis Thu, 18 Nov 2021, 20:30:47
Miscommunicatie veroorzaakt bij een op de vijf patiënten fouten De communicatie tussen zorgverleners en met patiënten moet beter Een op de vijf mensen die de afgelopen twee jaar een ziekenhuis bezochten, maakte me... Ziekenhuis Sat, 30 Oct 2021, 13:23:16
Het gaat weer de goede kant op Dat blijkt uit rapportages van de NZa  Het dalende aantal coronabesmettingen zorgt voor meer ruimte in de gezondheidszorg om mensen te helpen di... Ziekenhuis Sun, 06 Jun 2021, 06:25:09
Eerste coronavaccinatie toegediend Ook de eerste medewerkers uit de directe COVID-zorg worden vanaf vandaag in ziekenhuizen gevaccineerd Vanmorgen zijn bij de vaccinatielocatie van d... Ziekenhuis Wed, 06 Jan 2021, 10:08:41

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com