(advertentie)

Zowel artsen als ouders zeggen dat het leven van deze kinderen soms onnodig gerekt wordt waardoor ze onmenselijk moeten lijden

Het gaat maar om enkele kinderen per jaar, en toch pleit Eduard Verhagen, hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde van het UMCG er al jaren voor: van kinderen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, moet het leven door een arts beëindigd kunnen worden. Want ook die paar kinderen per jaar hebben recht op een menswaardig levenseinde.

Verhagen staat zeker niet alleen in zijn standpunt; uit eerder onderzoek van hem en onderzoekster Marije Brouwer bleek al dat de meeste kinderartsen in  Nederland die betrokken zijn bij de zorg voor ongeneeslijk zieke kinderen, willen dat ‘euthanasie’ bij deze groep mogelijk wordt. Minister Kuipers van VWS stelt nu in een brief aan de Tweede Kamer een regeling voor, juist voor deze uitzonderlijke gevallen.  

“Euthanasie is niet het goede woord, want de euthanasiewet is niet van toepassing hier. Die gaat uit van wilsbekwaamheid, dat de patiënt zelf om het eigen levenseinde kan vragen. Dat kunnen deze kinderen lang niet altijd. Actieve levensbeëindiging is de juiste term", vertelt Verhagen. “Hoewel deze kinderen voor de wet niet wilsbekwaam worden geacht, is het ondenkbaar dat de wil van het kind niet wordt meegenomen. De arts moet zich inspannen om met het kind in contact te treden op een manier die past bij het bevattingsniveau van het kind."  

Deze nieuwe regeling lijkt op de regeling die al bestaat voor kinderen van 0 tot 12 maanden. Deze staat bekend als ‘het Groninger protocol', omdat het ook daar kinderartsen van het UMCG onder leiding van Verhagen waren die zich ervoor inspanden. Voor kinderen vanaf 12 jaar geldt de euthanasiewet. 

In deze nieuwe regeling gaat het dus om een zeer kleine groep ongeneeslijk zieke kinderen tussen de 1 en 12 jaar oud, meestal met aangeboren afwijkingen van bijvoorbeeld de hersenen, longen of het hart, of stofwisselingsziekten. Zowel artsen als ouders zeggen dat het leven van deze kinderen soms onnodig gerekt wordt waardoor ze onmenselijk moeten lijden. Als dat lijden zelfs met de beste (palliatieve) zorg niet is weg te nemen, staan artsen en ouders nu machteloos. In die situaties willen zij dat actieve levensbeëindiging mogelijk is. “In regeling die de minister nu voorstelt zijn uiteraard zorgvuldigheidseisen opgenomen. Zo kan het ondraaglijk en uitzichtloos lijden niet op een andere manier worden opgelost (palliatieve zorg is dus niet toereikend)”, aldus Verhagen. “De arts en de ouders hebben uitgebreid gesproken over de diagnose, de prognose en de levensbeëindiging. En voor zover dat mogelijk is heeft de arts dat ook besproken met het kind. Uiteraard moeten beide ouders hun toestemming geven en net als bij euthanasie wordt er tenminste één onafhankelijke arts geraadpleegd.” 

Net als bij de regeling voor pasgeborenen moeten ook bij deze regeling alle gevallen worden gemeld en getoetst achteraf. Daarbij is het voor artsen heel belangrijk dat het Openbaar Ministerie aangeeft dat ze artsen, mits aan alle zorgvuldigheidseisen is voldaan, niet zullen vervolgen.  

“Zoals gezegd, het gaat waarschijnlijk om minder dan 5 kinderen per jaar in Nederland. Maar de aantallen zijn niet belangrijkste van deze regeling: ieder kind dat komt te overlijden, en in dat stervensproces ondraaglijk lijdt, is er één teveel. Dat mogen we die kinderen, en ook hun ouders en artsen niet aandoen. De kracht van deze regeling is dat het ruimte biedt voor het gesprek tussen artsen, ouders en soms het kind zelf: wat zijn de opties, wat zijn de keuzes die er eventueel zijn, waar kunnen we op rekenen als echt alle middelen uitgeput zijn. Met deze regeling kunnen we tegen ouders zeggen: uitzichtloos en ondraaglijk lijden hoeft niet geaccepteerd te worden. Dat geeft ouders moed.   

De regeling gaat pas van kracht als hij definitief is gemaakt. In de komende maanden mogen de brief aan de Kamer kondigt minister Kuipers aan dat hij er in oktober op terug komt.   

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMCG / Janneke Kruse
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMCG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcg.nl/s/regeling-voor-levensbe%C3%ABindiging-voor-kinderen-van-1-tot-12-jaar
Originele titel: Regeling voor levensbeëindiging voor kinderen van 1 tot 12 jaar
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-07-03

Relevante artikelen ...

Erkenning voor het UMCG als Comprehensive Cancer Center Deze erkenning houdt in dat het UMCG nu behoort tot een select gezelschap van meest vooraanstaande kankercentra in Europa Het UMC Groningen Comprehen... Ziekenhuis Sun, 19 Jun 2022, 12:51:28
Actieonderzoek om de zorg voor mensen met longkanker te verbeteren gestart Het UMCG is al langer bezig met het verbeteren van de longkankerzorg Het UMCG is gestart met een actieonderzoek om de zorg voor mensen met longkanker... Ziekenhuis Sun, 01 May 2022, 14:04:42
Langetermijnafspraken Menzis en UMCG hebben resultaat gehad In plaats van ieder jaar opnieuw onderhandelen over het af te sluiten contract, hebben Menzis en UMCG in 2017 een meerjarenovereenkomst voor 5 jaar af... Ziekenhuis Sun, 24 Apr 2022, 07:09:00
Passend behandelplan zorgt voor kortere ziekenhuisopnames De besluitvorming rondom een behandelplan is van oudsher ziektegericht en technisch Door een passend behandelplan te maken, waarbij de wensen en voor... Ziekenhuis Mon, 01 Nov 2021, 15:03:52
Eerste onderarm-osseointegratie in Nederland in UMCG Bij een reguliere prothese krijgt iemand een koker om de stomp Op 22 juni is de eerste patiënt in Nederland met een onderarmamputatie geopereerd met ... Ziekenhuis Sun, 22 Aug 2021, 06:31:13
Einde aan droge mond na een bestraling Jaarlijks zijn er in Nederland zo’n 2.500 nieuwe patiënten met een tumor in het hoofdhalsgebied Het UMCG gaat de komende maanden als eerste ziekenhui... Ziekenhuis Thu, 11 Mar 2021, 13:21:39

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com