De wachttijden voor de ziekenhuiszorg blijven stabiel en hoog

De griepepidemie waarvan sinds december sprake is, heeft niet geleid tot afschaling van de ziekenhuiszorg. Op basis van de data die ziekenhuizen aanleveren, is niet te zien dat er afgelopen maand minder zorg is geleverd. Dit constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in de monitor Toegankelijkheid van Zorg. Uit de cijfers blijkt verder dat 55% van de ziekenhuizen de planbare zorg volledig levert, dit is net zoveel als in november. Ook de kritiek planbare zorg die is uitgevoerd, is met 96% gelijk aan november. Daarnaast zien we dat het aantal mensen dat wacht op een behandeling in het ziekenhuis met 3,4% licht is gedaald ten opzichte van november.

Ziekenhuiszorg stabiel
De wachttijden voor de ziekenhuiszorg blijven stabiel en hoog. In een aantal regio’s is er sprake van een lichte daling maar deze daling is nog niet landelijk zichtbaar. Het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg ontving in december is lager dan voor de pandemie. De oorzaak ligt waarschijnlijk bij het ziekteverzuim dat in alle sectoren nog steeds erg hoog is. Daarnaast ziet de NZa dat de meest urgente zorg doorgaat, maar de IC-afhankelijke planbare zorg ligt nog niet op het niveau van voor de pandemie. Dit is vergelijkbaar met de afgelopen maanden.

Ziekteverzuim
In de winter is het ziekteverzuim altijd hoger. Zo is ook afgelopen december het ziekteverzuim in alle sectoren nog steeds hoog. Er is een stijging in zowel het kortdurend als het langdurend ziekteverzuim.

Wachttijden ggz en langdurige zorg
De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg staat nog altijd onder druk. De wachttijden en –lijsten zijn al geruime tijd te lang en zijn deze maand ongeveer gelijk aan december. Daarnaast is het aantal verwijzingen naar de ggz al geruime tijd hoger dan voorheen, met name voor jongeren. Ook nu is het aantal verwijzingen voor alle leeftijdscategorieën weer gestegen. Het aantal wachtenden in de langdurige zorg neemt opnieuw licht toe, en is nu op het hoogste niveau sinds januari 2019. Vermoedelijk spelen personeelstekorten en ziekteverzuim hierbij een rol, naast de demografische ontwikkelingen.

Meer huisartsenzorg
Het aantal patiënten die hun huisarts hebben gezien is in week 2 gestegen tot een niveau net boven dat van 2022. Dit komt mogelijk door de griepepidemie. In december 2022 lag het aantal rond het niveau van een jaar ervoor. Hier zagen we nog geen effect van de griepepidemie. Het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis liggen rond het niveau van 2019 liggen. De verwijzingen naar zelfstandige behandelcentra zijn hoger dan in 2019.

Bron: NZa


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 27 jan 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!