De Nederlandse Zorg autoriteit (NZa*) wordt verzocht een besluit te nemen over deontvlechting van het ADRZ en Zeelandcare.

Het gevraagde besluit is om de dialyseactiviteitenen de activiteiten binnen de Victoriakliniek verder te laten gaan onder de ADRZ
vlag. Verder is het de bedoeling om de overige Zeelandcare-activiteiten op het gebied van kaakchirurgie en plastische chirurgie zelfstandig verder voort te zetten met Zorg Invest Zeeland als aandeelhouder.

Aanleiding om NZa dit verzoek voor te leggen is de reorganisatie van de complexe financiële verwevenheid van ADRZ en Zeelandcare en de financiële resultaten van Zeelandcare. Patiënten zullen weinig merken van de scheiding.

Huidige situatie
In 2012 werd het uitvoeren van planbare zorg door de toenmalige Raad van Bestuur van het ADRZ voor een deel uitbesteed aan Zeelandcare. Hierbij werd onder andere de dialyseafdeling uit het ADRZ geheel verzelfstandigd, in 2014 gevolgd door de maatschap
Kaakchirurgie. In de nieuwe Victoriakliniek in Zierikzee werden planbare ingrepen uitgevoerd op het gebied van chirurgie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, orthopedische chirurgie, pijnbehandeling, plastische chirurgie en urologie. Voor het merendeel van de specialismen
werd de patiënt eerst gezien in het ADRZ, waarna de operatie plaatsvond in de Victoriakliniek van Zeelandcare.

De controle en behandeling van eventuele complicaties vond weer in het ADRZ plaats. Claudia Brandenburg, voorzitter Raad van Bestuur ADRZ: “Deze manier van samenwerken is moeilijk uit te leggen aan de Zeeuwse inwoners en administratief erg complex, waardoor
verschillende zaken spaak liepen. Daarnaast zien we het tegenvallende financiële resultaat van Zeelandcare over 2015. De situatie was zo niet langer houdbaar.”

Victoriakliniek en Dialyse
De activiteiten van Dialyse Zorg Zeeland BV en Victoriakliniek BV worden – als de NZa akkoord gaat - overgenomen door het ADRZ. De locaties van de Dialyse en de Victoriakliniek blijven behouden. De patiënt merkt weinig van de splitsing, hij of zij wordt nog steeds op
dezelfde locatie door dezelfde specialist en hetzelfde team geholpen.“De focus ligt op het behouden van de hoge patiënttevredenheid. Verder is op de dialyseafdeling de apparatuur aan vervanging toe en ook zal het huidige financiële tekort omgezet moeten worden in een positief resultaat.”, aldus Claudia Brandenburg. De doorverwijzing door huisartsen en de facturatie van de geleverde zorg verandert. Huisartsen dienen alle patiënten voor een behandeling in de Victoriakliniek of een dialysebehandeling vanaf heden door te verwijzen naar het ADRZ. De hier geleverde zorg wordt dan vanuit het ADRZ naar de patiënt of zijn of haar zorgverzekeraar gefactureerd.

*De NZa neemt besluiten in de zin van de Algemeen wet Bestuursrecht (Awb); een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (art. 1:3 van de Awb). Onder dit begrip vallen beschikkingen en besluiten van algemene strekking. De NZa neemt bijvoorbeeld handhavingsbesluiten, zoals het geven van een aanwijzing, of het opleggen van een boete in een boetebesluit. Het opleggen van een AMM (Aanmerkelijke Marktmacht)-verplichting is ook een besluit.

bron: Admiraal de Ruyter ziekenhuis


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 19 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!