Te vroeg geboren baby’s hebben direct na de geboorte vaak acute zorg nodig.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ontwikkelde hiervoor een tafel waarop dit kan gebeuren zonder de navelstreng eerst door te knippen. Binnenkort start in meerdere ziekenhuizen een onderzoek om te testen of het uitstellen van het afnavelen, door inzet van de tafel, deze kwetsbare baby’s een betere start geeft.

De opvangtafel, die Concord (letterlijk: met navelstreng) werd gedoopt, maakt het mogelijk een pasgeborene dichtbij de moeder en aan de navelstreng op te vangen en te stabiliseren. Neonatoloog Arjan te Pas: “Concord is een opvangtafel die heel dicht bij moeder staat en die voorzien is van alles wat er nodig is om een te vroeg geboren baby adequaat op te vangen. Hierdoor is er geen haast en kan er rustig gewacht worden met afnavelen totdat de ademhaling goed op gang is gekomen.”

Betere doorbloeding

In de huidige situatie wordt heel even gewacht met afnavelen, maar daarna moet de te vroeg geboren baby snel worden geholpen met het op gang komen van de ademhaling. Om de baby naar een reanimatietafel te brengen, knippen artsen eerst de navelstreng door. Met Concord is dit nu niet meer nodig. “Het wachten met afnavelen tot de ademhaling goed op gang is gekomen, geeft een betere doorbloeding bij de kwetsbare pasgeborene”, legt Te Pas uit.

In een eerdere studie zagen Te Pas en zijn collega’s al dat de tafel door zowel artsen als ouders goed werd ontvangen. “Het was even wennen voor de artsen, maar ze zijn enthousiast omdat ze de baby nu goed kunnen stabiliseren zonder de potentiële voordelen te missen van wachten met afnavelen. Ouders zijn ook enthousiast, want hun baby wordt niet direct na geboorte gescheiden van moeder, maar blijft dichtbij zodat het belangrijke eerste contact kan worden gemaakt.”

Start up-bedrijf

De volgende stap is om de manier van werken met Concord te vergelijken met de standaard manier, waarbij de te vroeg geboren baby eerst wordt afgenaveld en daarna wordt gestabiliseerd. De onderzoekers willen weten of wachten met afnavelen de kans op bijvoorbeeld hersenschade of overlijden van de baby beïnvloedt.

De tafel is ontworpen op initiatief van neonatoloog Te Pas, in samenwerking met Frans Klumper van de afdeling Verloskunde. Alex Vernooij deed de technische productontwikkeling. Om verder onderzoek met meerdere centra mogelijk te maken en om Concord wereldwijd te vermarkten, is met Luris, onder begeleiding van NLC – The Healthtech Incubator, het start up-bedrijf Concord Neonatal BV opgezet, zodat mogelijk in de toekomst jaarlijks miljoenen te vroeg geboren baby’s deze verbeterde zorg kunnen ontvangen.

Bron: LUMC


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 12 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!