(advertentie)

Leverkanker voor het eerst behandeld met radioactieve holmiumbolletjes

Het Erasmus MC en UMC Utrecht behandelen patiënten met hepatocellulair carcinoom, een vorm van leverkanker, voor het eerst met radioactieve holmiumbolletjes.

Overlevingskans
In deze behandeling worden miniscule radioactieve stoffen via de leverslagader rechtstreeks in de lever gebracht. Daardoor kan een tumor gericht worden behandeld, zonder omliggend gezond leverweefsel aan te tasten. De overlevingskans neemt hierdoor naar verwachting toe en de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan deze vorm van kanker wordt verbeterd.

Keurmerk
De gebruikte radioactieve holmiumbolletjes zijn in het UMC Utrecht ontwikkeld en hebben inmiddels een Europees keurmerk. Het onderzoek wordt gesteund door KWF Kankerbestrijding en het Nederlandse bedrijf Quirem Medical B.V. dat de bolletjes produceert en levert.

Nadelig
De levensverwachting van patiënten met HCC is kort en het leven vaak van slechte kwaliteit. Er zijn weinig behandelmogelijkheden voor de ziekte. Bovendien is het grote probleem bij de huidige behandelingen dat ook het gezonde leverweefsel wordt beschadigd. Dit is voor HCC-patiënten extra nadelig, omdat ze vaak door een chronische leverziekte al geen goede leverfunctie hebben.

Zichtbaar 
De behandeling met de holmiumbolletjes gebeurt door middel van radio-embolisatie. Hierbij wordt een slangetje via de lies in een bloedvat gebracht en opgeschoven tot in de leverslagader. Daarna worden radioactieve bolletjes via het slangetje rechtstreeks in de lever gespoten. De bolletjes lopen vast in de kleine bloedvaten rond de tumoren en bestralen deze daardoor plaatselijk. De tumoren krimpen of verdwijnen. Het omringende gezonde leverweefsel blijft grotendeels gespaard.

Hepatitis en alcohol
De nieuwe behandeling is een gezamenlijke innovatie van universiteiten en bedrijfsleven en nu ten goede komt aan Nederlandse patiënten met primaire leverkanker. Dat zijn per jaar zo’n 800 patiënten. Ook in het buitenland is interesse voor de behandeling. In Zuid-Amerika en Azië is primaire leverkanker een belangrijke doodsoorzaak, omdat hepatitis en alcoholmisbruik, dat de oorzaak kan vormen van leverkanker, relatief veel voorkomen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Erasmus MC
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.erasmusmc.nl/patientenzorg_algemeen/nl/nieuws-zorg/leverkanker.bolletjes/
Originele titel: Leverkanker te lijf met radioactieve bolletjes
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2018-01-23

Relevante artikelen ...

Epilepsiechirurgie geholpen met wiskundig hersenmodel Subsidieverstrekker ZonMw heeft op 20 mei 2021 aan dit UMC Utrecht-onderzoek een parel toegekend Een zo klein mogelijk hersengebied verwijderen om ... Ziekenhuis Fri, 21 May 2021, 12:46:30
NGS-onderzoek nodig voor elke longkankerpatiënt Mogelijk honderden longkankerpatiënten overleden zonder dat zij de best mogelijke behandeling kregen Honderden longkankerpatiënten overlijden zonder ... Ziekenhuis Wed, 12 May 2021, 12:18:30
Eerste succesvolle DCD-hartdonaties (Heart-in-a-box) in Nederland Dankzij nieuwe techniek meer hartpatiënten op de wachtlijst geholpen  Artsen van het Erasmus MC, UMC Utrecht en UMC Groningen hebben de eerste D... Ziekenhuis Wed, 05 May 2021, 14:43:57
Slagadervernauwing behandeld met geluidsgolven Vernauwingen in de slagaders in de benen wordt perifeer vaatlijden genoemd, maar is ook bekend als etalagebenen Door hoogfrequente geluidsgolven op e... Ziekenhuis Thu, 04 Feb 2021, 14:32:50
Tijdens ingreep mondholtekanker is het beter als een patholoog meekijkt Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC De operatieve verwijdering van een mondholtetumor lukt beter als tijdens de ingreep een patholoog meeki... Ziekenhuis Mon, 25 Jan 2021, 13:56:55
Onderzoek naar thuismonitoring bij hartfalen? Het UMC Utrecht gaat de komende twee jaar onderzoeken wanneer telebegeleiding wel en niet effectief is Als patiënten met hartfalen thuis waarden als ... Ziekenhuis Sun, 17 Jan 2021, 08:07:31