Het Zorginstituut boog zich recent over de vraag of er een medische noodzaak is voor het verwijderen van implantaten bij aanhoudende klachten.

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en Borstkankervereniging Nederland (BVN) zijn blij met het besluit van Zorginstituut Nederland dat het verwijderen van een borstimplantaat voortaan vergoed wordt uit de basisverzekering. Dit geldt alleen als er sprake is van een medische noodzaak. De reden van de implantatie speelt hierbij geen rol.
 
Circa 3 procent van de Nederlandse vrouwen heeft een (siliconen) borstimplantaat. Deels vanwege esthetische redenen, maar vaak ook na een borstamputatie vanwege borstkanker of erfelijke aanleg voor deze ziekte. Het advies van het Zorginstituut is belangrijk voor een kleine groep vrouwen met borstprothesen die kampen met zeldzame klachten als zoals chronische moeheid, spier- en gewrichtsklachten en concentratiestoornissen. Als behandeling van deze klachten door een internist of klinisch immunoloog geen oplossing biedt, is er volgens het Zorginstituut sprake van medische noodzaak en wordt explantatie (het verwijderen) van het borstimplantaat vergoed door de basisverzekering.
 
Medische noodzaak
Het Zorginstituut boog zich recent over de vraag of er een medische noodzaak is voor het verwijderen van implantaten bij aanhoudende klachten. Een relatief kleine groep vrouwen kan reageren op lichaamsvreemde stoffen, zoals bijvoorbeeld een siliconen borstimplantaat. De symptomen zijn vergelijkbaar met die van bekende ziekten van het immuunsysteem, zoals chronische moeheid, spier- en gewrichtsklachten en soms concentratiestoornissen. Dit patroon komt overeen met ASIA (Autoimmune Syndrome Induced by Adjuvants). In de richtlijnen van de NVPC komen mogelijke verbanden tussen siliconen implantaten en bepaalde gezondheidsklachten uitgebreid aan de orde. Plastisch chirurgen verwijzen vrouwen met dergelijke klachten naar een internist of klinisch immunoloog.

Als behandeling vervolgens geen uitkomst biedt, kunnen borstimplantaten worden verwijderd.
 
Reden voor vergoeding
Explantatie wordt vergoed als klachten worden veroorzaakt door:
·      Een gescheurde prothese.
·      Ernstige lokale pijnklachten
·      Een infectie die niet reageert op andere behandelingen (zoals antibiotica)
·      Als de prothese niet samen gaat met de behandeling van borstkanker (zoals     bestraling)
·      Bij ALCL
·      Bij ASIA
 
Samenwerking NVPC en BVN
De vergoeding was jarenlang een heikel onderwerp. “We zijn blij dat het Zorginstituut Nederland, nadat wij hen samen met Borstkankervereniging Nederland hadden verzocht hiernaar te kijken, adviseert dat aangetoonde ASIA-klachten een medische indicatie kunnen zijn voor explantatie en daarmee vergoed kunnen worden volgens de basisverzekering”, stelt dr. Marc Mureau, voorzitter van de NVPC. BVN-directeur Lieke Steinmeijer: “Vrouwen die borstkanker hebben gehad of een preventieve operatie lieten doen, kozen voor siliconen protheses en hier vervolgens ernstige klachten aan overhouden, kiezen soms voor explantatie. BVN vindt het erg belangrijk dat deze wordt vergoed door de zorgverzekeraar.”
Recent ontwikkelde BVN in samenwerking met de NVPC toegankelijke informatie over borstreconstructie. Hiervoor vertelden 25 vrouwen over hun keuzes voor borstreconstructie en de gevolgen. Ook gingen zij op de foto: www.borstkanker.nl/borstreconstructie.
 
Veilig
Sinds april 2015 worden in Nederland borstimplantaten geregistreerd. In deze registratie is opgenomen welk soort implantaat een patiënt heeft. Dit kan zowel voor een borstvergroting als voor een borstreconstructie zijn. Deze registratie is er voornamelijk voor de traceerbaarheid. Als bijvoorbeeld blijkt dat een bepaald type implantaat niet veilig is, kan gemakkelijk achterhaald worden welke vrouwen dat type implantaat hebben. De Europese Unie, Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepalen de veiligheid van borstprothesen. Volgens deze instanties is op dit moment het gebruik van borstprothesen veilig. Prothesen hoeven dan ook niet preventief te worden verwijderd. Patiënten die ongerust zijn of vragen hebben, kunnen contact opnemen met hun plastisch chirurg. Hij of zij kan je goed voorlichten.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie / Maurits van IJsendoorn
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Advies Zorginstituut: vergoed verwijderen borstimplantaat bij medische noodzaak
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 03 juli 2018

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!