(advertentie)

Vooralsnog zijn deze geneesmiddelen beschikbaar voor iedereen die ze nodig heeft.

Uit voorlopige cijfers over 2017 blijkt dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen verder groeien naar € 2,08 miljard (€ 1,91 miljard in 2016; een groei van 9%). Dat blijkt uit de Monitor dure geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars en ziekenhuizen slagen er steeds beter in om lagere prijzen af te spreken voor de geneesmiddelen, maar de groei van het aantal patiënten en de komst van nieuwe medicijnen zorgen ervoor dat de totale uitgaven aan geneesmiddelen sterk blijven stijgen.

Vooralsnog zijn deze geneesmiddelen beschikbaar voor iedereen die ze nodig heeft. De NZa gaat onderzoeken of een andere manier van inkopen van geneesmiddelen, beter dan nu zou kunnen bijdragen aan de beheersbaarheid van de uitgaven aan dure geneesmiddelen.

Scherpere prijsafspraken geneesmiddelen
We zien dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen zich inspannen om geneesmiddelen scherp in te kopen. Zorgverzekeraars slagen er in 2018 allemaal in om lagere contractprijzen af te spreken met zorgaanbieders dan in het jaar 2017. Ook ziekenhuizen slagen erin om scherpere prijzen te bedingen bij medicijnfabrikanten. De stijging van het aantal patiënten en de hoge prijs waarmee nieuwe medicijnen ieder jaar worden geïntroduceerd, zorgen nog steeds voor een sterke groei van de uitgaven. Ondanks de inspanningen van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en de overheid blijven de kosten naar verwachting ook de komende jaren stijgen.

Dure medicijnen verdringen andere zorg
De uitgaven aan dure geneesmiddelen stegen de afgelopen jaren harder dan de rest van de medisch-specialistische zorg. Naar verwachting ging 8,8 procent van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg in 2017 op aan dure geneesmiddelen. Dit dreigt ten koste te gaan van andere zorg. Het ministerie van VWS heeft namelijk afgesproken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders dat de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg minder hard mogen groeien. De stijging van het aandeel van dure geneesmiddelen in de totale uitgaven in de medisch-specialistische zorg vormt een bedreiging voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van medisch-specialistisch zorg en daarmee voor de solidariteit.  In Nederland betalen gezonde en rijke mensen mee voor zieke en arme mensen.

Duurste geneesmiddelen
De stijging van de uitgaven aan geneesmiddelen wordt veroorzaakt door de introductie van nieuwe geneesmiddelen met een hoge prijs en de groei van het aantal patiënten en varieert per geneesmiddelengroep. Zo komt de uitgavenstijging aan oncolytica van 2015 naar 2016 vrijwel geheel voort uit een gemiddelde prijsstijging van deze groep medicijnen. De top 3 geneesmiddelen met de hoogste totale uitgaven zijn geneesmiddelen tegen reuma (TNF-alfaremmers). De uitgaven aan deze groep geneesmiddelen dalen, terwijl het aantal patiënten nog steeds groeit. De gemiddelde prijs daalt vanwege de toegenomen concurrentie na het vervallen van octrooien.  Van de 23 duurste geneesmiddelen zijn de gemiddelde uitgaven per patiënt per jaar meer dan € 80.000.

Risico bij zorgverzekeraar
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders maken samen afspraken over de totale kosten die ze in een jaar kunnen declareren. We zien dat steeds meer geneesmiddelen buiten deze zogenoemde omzetplafonds worden gehouden en ongeacht het aantal geneesmiddelen dat is gebruikt in een jaar vergoed worden. Zorgverzekeraars spreken met ziekenhuizen af om geneesmiddelen aan ziekenhuizen te vergoeden op basis van de netto inkoopprijs, zonder dat de verzekeraar de prijs die een ziekenhuis betaalt op geneesmiddelniveau kent. Met name zorgverzekeraars maken zich zorgen over de verdere verschuiving van het volumerisico naar de verzekeraar en de afname van de prikkel voor scherpe inkoop door zorgaanbieders.

Onderzoek NZa
De NZa gaat onderzoeken of de markt voor geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg beter ingericht kan worden. Wij vragen ons af of zorgverzekeraars in het huidige systeem hun rol voldoende kunnen uitoefenen in relatie tot de ziekenhuizen die de geneesmiddelen moeten inkopen en de farmaceuten die de geneesmiddelen ontwikkelen en op de markt brengen. Ook bekijken we hoe we onze eigen regels in het belang van de patiënt kunnen aanpassen. We gaan daarnaast in gesprek met zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de prikkels in de contracten zoals die nu worden afgesloten.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2019/01/30/uitgaven-aan-dure-geneesmiddelen-stijgen-naar-21-miljard
Originele titel: Uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen naar 2,1 miljard
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-01-31

Relevante artikelen ...

Toename aantal verwijzingen naar ziekenhuizen Dat blijkt uit nieuwe data van de Nederlandse Zorgautoriteit Het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist neemt weer toe. Het... Ziekenhuis Wed, 29 Apr 2020, 17:25:02
Ziekenhuizen Groningen en Drenthe starten reguliere zorg langzaam weer op Het aantal patiënten met corona verschilt op dit moment per ziekenhuis in Groningen en Drenthe De reguliere zorg voor inwoners uit Drenthe en Groning... Ziekenhuis Sun, 26 Apr 2020, 10:57:41
Onder voorwaarden is het opslaan van geneesmiddelen in tijdelijke corona-klinieken toegestaan De Geneesmiddelenwet is erg strikt over het opslaan van medicijnen Steeds vaker worden tijdelijke zorgcentra opgericht speciaal om corona-patiënten t... Ziekenhuis Wed, 08 Apr 2020, 04:52:37
BCG-vaccin alleen beschikbaar voor tuberculosebestrijding en onderzoek Een aantal ziekenhuizen gaat onderzoeken of het vaccin daadwerkelijk dit effect heeft De afgelopen dagen is de vraag naar het zogeheten BCG Bacille... Ziekenhuis Sat, 21 Mar 2020, 09:49:39
Gebrekkige gegevensuitwisseling zorgt voor onveiligheid Patiëntveiligheid is in gevaar door gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen ... Ziekenhuis Mon, 16 Sep 2019, 12:47:20
Landelijk waarschuwingssysteem maakt kinderafdelingen veiliger Professionals kindzorg in Nederland verwachten veel van ‘Dutch PEWS’ Komend najaar kunnen alle Nederlandse ziekenhuizen met een kinderafdeling één en... Ziekenhuis Fri, 19 Jul 2019, 19:57:03