Zij zijn alleen geopend buiten de normale openingstijden

Openbare apotheken verstrekten in coronajaar 2020 ruim 1,1 miljoen keer een receptplichtig pakketgeneesmiddel in de avond, nacht of op zondag. Het aantal verstrekkingen onder deze zogeheten ANZ-dienstverlening was daarmee 14% lager dan in 2019, toen er nog 1,3 miljoen ANZ-verstrekkingen waren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Het grootste deel van de ANZ-dienstverlening, of farmaceutische spoedzorg, wordt verzorgd door de ongeveer veertig dienstapotheken in Nederland. Zij zijn alleen geopend buiten de normale openingstijden en leverden in 2020 gezamenlijk 575.000 ANZ-verstrekkingen, 52% van de in totaal 1,1 miljoen verstrekkingen. Hybride dienstapotheken als onderdeel van een poliklinische apotheek, verstrekten 480.000 keer een geneesmiddel buiten reguliere openingstijden (43%). De overige 62.000 ANZ-verstrekkingen (6%) werden gedaan door reguliere wijkapotheken.

Financiering
Voor de farmaceutische ANZ-zorg door dienstapotheken en poliklinische apotheken geldt sinds 2014 een non-concurrentieel financieringsmodel. Hierbij stelt de grootste zorgverzekeraar in de regio, samen met één andere zorgverzekeraar en de lokale (hybride) dienstapotheek op basis van diens begroting en exploitatierekening een ANZ-terhandstellingstarief vast, dat vervolgens door alle zorgverzekeraars wordt gehanteerd.

Omdat de ANZ-terhandstelling kostendekkend moet zijn, is het tarief hiervoor aanzienlijk hoger dan bij terhandstellingen die overdag worden gedaan. De exploitatiekosten, met name personeelskosten, van de (hybride) dienstapotheek zijn hoger en bovendien moeten deze kosten worden terugverdiend met een lager aantal verstrekkingen.

De exploitatiekosten en het aantal spoedverstrekkingen kunnen per (hybride) dienstapotheek sterk verschillen. Vanwege de kostendekkende tariefstructuur lopen de tarieven – vaak regionaal – uiteen. In (zeer) sterk stedelijk gebied komen de ANZ-tarieven gemiddeld op ongeveer € 26 tot € 34 uit. In weinig en niet-stedelijk gebied is dit gemiddeld € 37 tot € 57.

De totale tariefinkomsten uit ANZ-terhandstellingen kwamen in 2020 uit op € 35,8 miljoen, voor ruim 1,1 miljoen verstrekkingen. Daarmee bedroeg het gemiddelde tarief € 32 per ANZ-verstrekking. In 2019 was dat nog € 38,9 miljoen voor 1,3 miljoen verstrekkingen, gemiddeld € 30 per verstrekking.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2021/aantal-anz-verstrekkingen-vorig-jaar-14-lager
Originele titel: Aantal ANZ-verstrekkingen vorig jaar 14% lager
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-30

Relevante artikelen ...

Medicijngebruik gestegen Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Na een daling van het geneesmiddelgebruik per hoofd van de bevolking in eerdere jaren was in 2020 ... Acute zorg Mon, 31 May 2021, 11:37:27
Verwerken recepten vanaf thuiswerkplek tijdelijk toegestaan Deze toestemming is tijdelijk en geldt in elk geval tot 1 februari 2021 De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft tijdelijk toestemming om recepten... Acute zorg Mon, 26 Oct 2020, 19:10:57
Meest toegepaste middel Tamsulosine bij mictieproblemen Plasklachten zijn meestal niet het gevolg van een prostaatvergroting of prostaatkanker Met het stijgen van de leeftijd neemt het aantal mannen met mi... Acute zorg Mon, 18 Nov 2019, 10:55:25
Orale anticoagulantia (DOAC) winnen steeds meer terrein Openbare apotheken verstrekten in de eerste helft van 2019 aan 520.000 patiënten een oraal anticoagulantium ter preventie van trombose Het gebruik va... Acute zorg Thu, 12 Sep 2019, 17:57:12
PrEP-pil vaker voorgeschreven De PrEP-pil is op doktersrecept beschikbaar voor mensen die niet hiv-geïnfecteerd zijn, maar wel een substantieel risico lopen op een hiv-infectie Ne... Acute zorg Thu, 17 Jan 2019, 13:06:37
Extra geld voor huisartsen in achterstandswijken Vanaf 2019 wordt het extra geld voor huisartsen in achterstandswijken anders verdeeld De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de postcodelijst voor... Acute zorg Tue, 17 Jul 2018, 13:02:48