Zij zijn alleen geopend buiten de normale openingstijden

Openbare apotheken verstrekten in coronajaar 2020 ruim 1,1 miljoen keer een receptplichtig pakketgeneesmiddel in de avond, nacht of op zondag. Het aantal verstrekkingen onder deze zogeheten ANZ-dienstverlening was daarmee 14% lager dan in 2019, toen er nog 1,3 miljoen ANZ-verstrekkingen waren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Het grootste deel van de ANZ-dienstverlening, of farmaceutische spoedzorg, wordt verzorgd door de ongeveer veertig dienstapotheken in Nederland. Zij zijn alleen geopend buiten de normale openingstijden en leverden in 2020 gezamenlijk 575.000 ANZ-verstrekkingen, 52% van de in totaal 1,1 miljoen verstrekkingen. Hybride dienstapotheken als onderdeel van een poliklinische apotheek, verstrekten 480.000 keer een geneesmiddel buiten reguliere openingstijden (43%). De overige 62.000 ANZ-verstrekkingen (6%) werden gedaan door reguliere wijkapotheken.

Financiering
Voor de farmaceutische ANZ-zorg door dienstapotheken en poliklinische apotheken geldt sinds 2014 een non-concurrentieel financieringsmodel. Hierbij stelt de grootste zorgverzekeraar in de regio, samen met één andere zorgverzekeraar en de lokale (hybride) dienstapotheek op basis van diens begroting en exploitatierekening een ANZ-terhandstellingstarief vast, dat vervolgens door alle zorgverzekeraars wordt gehanteerd.

Omdat de ANZ-terhandstelling kostendekkend moet zijn, is het tarief hiervoor aanzienlijk hoger dan bij terhandstellingen die overdag worden gedaan. De exploitatiekosten, met name personeelskosten, van de (hybride) dienstapotheek zijn hoger en bovendien moeten deze kosten worden terugverdiend met een lager aantal verstrekkingen.

De exploitatiekosten en het aantal spoedverstrekkingen kunnen per (hybride) dienstapotheek sterk verschillen. Vanwege de kostendekkende tariefstructuur lopen de tarieven – vaak regionaal – uiteen. In (zeer) sterk stedelijk gebied komen de ANZ-tarieven gemiddeld op ongeveer € 26 tot € 34 uit. In weinig en niet-stedelijk gebied is dit gemiddeld € 37 tot € 57.

De totale tariefinkomsten uit ANZ-terhandstellingen kwamen in 2020 uit op € 35,8 miljoen, voor ruim 1,1 miljoen verstrekkingen. Daarmee bedroeg het gemiddelde tarief € 32 per ANZ-verstrekking. In 2019 was dat nog € 38,9 miljoen voor 1,3 miljoen verstrekkingen, gemiddeld € 30 per verstrekking.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2021/aantal-anz-verstrekkingen-vorig-jaar-14-lager
Originele titel: Aantal ANZ-verstrekkingen vorig jaar 14% lager
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-30

Relevante artikelen ...

Uitgiftes hoestmiddelen gestegen Nederlandse openbare apotheken verstrekken vanwege uitstel van artsenbezoek en behandelingen minder vaak nieuwe medicatie De COVID-19 pandemie heeft ... Acute zorg Fri, 23 Oct 2020, 10:55:44
Nederlanders hebben altijd en overal recht op een vergoeding van de zorg uit de basisverzekering De Nederlandse Zorgverzekeringswet is namelijk wereldwijd van toepassing Zorgverzekeraars krijgen in vakantietijd veel vragen over de vergoeding van ... Acute zorg Sun, 26 Jul 2020, 06:57:59
1,8 miljoen mensen kregen oogmedicatie Kunsttranen telden de meeste gebruikers: bijna driekwart miljoen Nederlandse apotheken verstrekten in 2019 aan 1,8 miljoen verschillende mensen in to... Acute zorg Thu, 13 Feb 2020, 11:21:25
Zo'n kwart miljoen mensen gebruiken anti-epileptica Een vijfde van de geneesmiddelen die Nederlandse apotheken in 2017 op recept van neurologen verstrekten, betrof anti-epileptica. Van alle specialisten... Acute zorg Thu, 06 Dec 2018, 16:35:10
Proguanil-combinatie meest gebruikt tegen malaria Inmiddels gaat het om bijna 94% van alle verstrekkingen van malariamiddelen. Bij de keuze voor een malariaprofylaxe krijgt de vaste combinatie prog... Acute zorg Thu, 19 Jul 2018, 14:11:52