(advertentie)

Zij zijn alleen geopend buiten de normale openingstijden

Openbare apotheken verstrekten in coronajaar 2020 ruim 1,1 miljoen keer een receptplichtig pakketgeneesmiddel in de avond, nacht of op zondag. Het aantal verstrekkingen onder deze zogeheten ANZ-dienstverlening was daarmee 14% lager dan in 2019, toen er nog 1,3 miljoen ANZ-verstrekkingen waren. Aldus de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

Het grootste deel van de ANZ-dienstverlening, of farmaceutische spoedzorg, wordt verzorgd door de ongeveer veertig dienstapotheken in Nederland. Zij zijn alleen geopend buiten de normale openingstijden en leverden in 2020 gezamenlijk 575.000 ANZ-verstrekkingen, 52% van de in totaal 1,1 miljoen verstrekkingen. Hybride dienstapotheken als onderdeel van een poliklinische apotheek, verstrekten 480.000 keer een geneesmiddel buiten reguliere openingstijden (43%). De overige 62.000 ANZ-verstrekkingen (6%) werden gedaan door reguliere wijkapotheken.

Financiering
Voor de farmaceutische ANZ-zorg door dienstapotheken en poliklinische apotheken geldt sinds 2014 een non-concurrentieel financieringsmodel. Hierbij stelt de grootste zorgverzekeraar in de regio, samen met één andere zorgverzekeraar en de lokale (hybride) dienstapotheek op basis van diens begroting en exploitatierekening een ANZ-terhandstellingstarief vast, dat vervolgens door alle zorgverzekeraars wordt gehanteerd.

Omdat de ANZ-terhandstelling kostendekkend moet zijn, is het tarief hiervoor aanzienlijk hoger dan bij terhandstellingen die overdag worden gedaan. De exploitatiekosten, met name personeelskosten, van de (hybride) dienstapotheek zijn hoger en bovendien moeten deze kosten worden terugverdiend met een lager aantal verstrekkingen.

De exploitatiekosten en het aantal spoedverstrekkingen kunnen per (hybride) dienstapotheek sterk verschillen. Vanwege de kostendekkende tariefstructuur lopen de tarieven – vaak regionaal – uiteen. In (zeer) sterk stedelijk gebied komen de ANZ-tarieven gemiddeld op ongeveer € 26 tot € 34 uit. In weinig en niet-stedelijk gebied is dit gemiddeld € 37 tot € 57.

De totale tariefinkomsten uit ANZ-terhandstellingen kwamen in 2020 uit op € 35,8 miljoen, voor ruim 1,1 miljoen verstrekkingen. Daarmee bedroeg het gemiddelde tarief € 32 per ANZ-verstrekking. In 2019 was dat nog € 38,9 miljoen voor 1,3 miljoen verstrekkingen, gemiddeld € 30 per verstrekking.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: SFK
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : SFK
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.sfk.nl/publicaties/PW/2021/aantal-anz-verstrekkingen-vorig-jaar-14-lager
Originele titel: Aantal ANZ-verstrekkingen vorig jaar 14% lager
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-10-30

Relevante artikelen ...

Apotheekhoudende huisarts moet behouden blijven Meer dan 1 miljoen Nederlanders zijn voor hun huisartsenzorg afhankelijk van een van de 320 apotheekhoudende huisartspraktijken in ons land Voor veel... Acute zorg Tue, 15 Feb 2022, 13:59:38
Medicijngebruik gestegen Dat schrijft de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad Na een daling van het geneesmiddelgebruik per hoofd van de bevolking in eerdere jaren was in 2020 ... Acute zorg Mon, 31 May 2021, 11:37:27
Uitgiftes hoestmiddelen gestegen Nederlandse openbare apotheken verstrekken vanwege uitstel van artsenbezoek en behandelingen minder vaak nieuwe medicatie De COVID-19 pandemie heeft ... Acute zorg Fri, 23 Oct 2020, 10:55:44
Nederlanders hebben altijd en overal recht op een vergoeding van de zorg uit de basisverzekering De Nederlandse Zorgverzekeringswet is namelijk wereldwijd van toepassing Zorgverzekeraars krijgen in vakantietijd veel vragen over de vergoeding van ... Acute zorg Sun, 26 Jul 2020, 06:57:59
Bijna een miljoen keer een geneesmiddel op voorschrift van een mondzorgverlener Tandartsen zijn volledig bevoegd ten aanzien van het voorschrijven van geneesmiddelen Nederlandse apotheken verstrekten in 2018 bijna 1 miljoen keer ... Acute zorg Thu, 31 Oct 2019, 10:45:22
Kinderen krijgen vooral lokaal werkende geneesmiddelen voorgeschreven Het geneesmiddelgebruik op ATC3-niveau (therapeutische groepen) geeft een beeld van de aandoeningen waarvoor kinderen met geneesmiddelen worden behand... Acute zorg Sat, 21 Sep 2019, 18:45:06