De uitstoot van ammoniak is in 2015 licht gestegen ten opzichte van 2014 en voldoet met 127,6 kiloton aan het Europees gestelde plafond.

De toename komt vooral doordat in de agrarische sector meer kunstmest is gebruikt. De toename wordt voor een deel afgezwakt door een dalende uitstoot in de varkens en pluimveesector als gevolg van schonere stalsystemen. Dit blijkt uit het Informatieve Inventory Report 2017 van het RIVM en partnerinstituten.

De totale uitstoot van ammoniak tussen 1990 en 2015 is met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Dit komt door nieuwe inzichten in de zogeheten emissiefactoren; daarmee wordt de uitstoot berekend. Zo is vanaf 2008 de jaarlijkse hoeveelheid ammoniak die via kunstmest wordt uitgestoten circa 4 kiloton lager dan eerder was berekend. Deze bijstelling is voortgekomen uit een internationale wetenschappelijke review die op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken is uitgevoerd.

Andere stoffen
De emissies van stikstofoxiden, zwaveldioxiden en niet-methaan vluchtige organische stoffen blijven licht dalen. Voor deze stoffen blijft Nederland voldoen aan de gestelde plafonds. Behalve deze stoffen is de uitstoot van koolmonoxide, fijn stof, zware metalen en persistente organische stoffen tussen 1990 en 2015 bijna zonder uitzondering gedaald. Dit komt vooral door schonere brandstoffen, schonere automotoren en door emissiebeperkende maatregelen in de industrie.

In het Informatieve Inventory Report 2017 analyseren en rapporteren het RIVM en diverse partnerinstituten de uitstoot van stoffen. Europese lidstaten zijn hiertoe verplicht. Nederland gebruikt de analyses om beleid te onderbouwen.

Bron: RIVM

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-04-23

Relevante artikelen ...

Lichte verbetering van de luchtkwaliteit in 2019 In de prognoses voor 2020 is geen rekening gehouden met de eventuele effecten van de COVID-19-pandemie Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid e... Anders Mon, 19 Oct 2020, 18:28:34
Uitstoot van broeikasgassen is licht gedaald De gegevens leggen een feitelijke basis voor maatschappelijke discussies over stikstofdepositie, klimaat en luchtkwaliteit. De broeikasgassenuitstoot... Anders Wed, 11 Sep 2019, 12:13:37
Meer zedenmisdrijven geregistreerd Meer verkrachtingen en aanrandingen geregistreerd In 2018 registreerde de politie bijna 9 duizend zedenmisdrijven. In 2017 werden nog 8,4 duizend mis... Anders Mon, 11 Feb 2019, 19:22:41
Ruim 1,1 miljoen verzekerden stappen over Er is sprake van een stijging ten opzichte van 2018 Zorgverzekeraars Nederland (ZN) laat op basis van voorlopige cijfers van Vektis Intelligence wete... Anders Mon, 07 Jan 2019, 20:35:09
Accountantskosten zorgsector zijn in 2017 licht gestegen Lichte stijging van accountantskosten voor de zorgsector te zien in 2017 (+1%) ten opzichte van 2016. In dat jaar stegen de kosten nog met 12 procent... Anders Sat, 20 Oct 2018, 15:14:36